Διαπολιτισμικὲς διαδικασίες μεταφορᾶς ἱερᾶς γνώσεως Ἀπὸ τὴν Ἀσσυρικὴ Προφητεία τῆς Ἰστὰρ (7ος αἰ. π.Χ.) στοὺς Χαλδαϊκοὺς Χρησμούς (2ος αἰ. μ.Χ.)

Christoph Elsas

Abstract


The article deals with the following topics: 1. Mesopotamian traditions of celestial symbols, gods’ interrogation, and astral magic, recorded in the Persian Empire; 2. The oracle deities Shamash, Adad and Ishtar; 3. Ancient Iranian Anâhitâ traditions οf the river between heaven and earth world; 4. Special features of Mesopotamian, Greek and Roman divination; 5. Hecate as a deity of magic and enlightenment oracles.

Keywords


enlightenment oracles, gods’ interrogation, celestial symbols, astral magic

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.