Μελέτη της Θεωρίας Ρητορικής Δομής στα προφίλ εταιρειών σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Ελπίδα Σκλήκα

Abstract


This paper examines the profiles of five fixed telephony companies in Greece according to Rhetorical Structure Theory. Our purpose is to discover the relations, the patterns, the lexico-grammatical elements that construct these texts and their degree of conformity. Each text consists of parts that create relations: on the nuclear, on the satellite, on both and on the result. They compose a hybrid genre oriented to the information of the consumer. To conclude with, profiles are informative and consist of obligatory, expressive and confirmative language acts with multinuclear models.

Keywords


εταιρικά προφίλ, Θεωρία Ρητορικής Δομής, σχέσεις λογικής πληροφορίας, πυρήνας, δορυφόρος, υβριδικό είδος

References


Bateman, J. & J. Delin. 2005. Rhetorical structure theory. In K. Brown (ed.), Encyclopedia of Language and Linguistics, 2nd ed., vol. 10. Amsterdam: Elsevier.

Γεωργακοπούλου, Α.  Δ. Γούτσος. 1999. Κείμενο και επικοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Cristea, D., N. Ide  L. Romary. 1998. Marking-up multiple views on a text: Discourse and reference, Proceedings of the First International Language Resources and Evaluation Conference, May 1998, Grenada, Spain, 483-488.

van Dijk, A & W. Kintsch. 1983. Strategies of discourse comprehension. San Diego: Academic Press.

Grosz, B.J.  C. Sidner. 1986. Attention, intention and the structure of discourse. Computational Linguistics 12 (3): 175-204.

Κανάκης, Κ. 2007. Εισαγωγή στην πραγματολογία. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου.

Κουτσουλέλου-Μίχου, Σ. 1992. Το διαφημιστικό κείμενο. Κειμενογλωσσολογική προσέγγιση. Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κουτσουλέλου-Μίχου, Σ. 1997. Η γλώσσα της διαφήμισης: Κειμενογλωσσολογική προσέγγιση του διαφημιστικού κειμένου. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

Κουτσουλέλου-Μίχου, Σ.  Γ. Μικρός. 2005. Το «γεγονός» ως ουσιαστικό-κέλυφος. Χρήση και λειτουργία σε ηλεκτρονικά σώματα κειμένων της ελληνικής. Γλωσσολογία 16: 65-95.

Lascarides, A.  Ν. Asher. 2007. Segmented discourse representation theory: Dynamic semantics with discourse structure. In H. Bunt & R. Muskens (eds.), Computing Meaning, vol. 3. Netherlands: Springer, 87-124.

Mann, W.  S. Thompson. 1987. Rhetorical Structure Theory: A theory of text organization, [reprinted from The Structure of Discourse]. University of Southern California: Information Sciences Institute, 1-82.

Mann, W.  S. Thompson. 1988. Rhetorical Structure Theory: Toward a functional theory of text organization. Text 8(3): 243-281.

Moser, M.  J. Moore. 1995. Investigating cue selection and placement in tutorial discourse. Proceedings of the 33rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Cambridge, MA, 130-135.

Μπακάκου-Ορφανού, Α. 2006. Ρητορική δομή των τραπεζικών επιστολών. Στο Ο κόσμος των κειμένων. Μελέτες αφιερωμένες στον Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 107-126.

Nicholas, N. 1994. Problems in the application of Rhetorical Structure Theory to text generation. Unpublished Master’s thesis, University of Melbourne.

Sperber, D. & D. Wilson. 1995. Relevance: Communication and cognition. 2nd ed. Oxford: Blackwell.

Taboada, M. & W. Mann. 2005. Rhetorical Structure Theory: Looking back and moving ahead. Discourse Studies 8: 423-459.

Taboada, M. & W. Mann. 2006. Applications of Rhetorical Structure Theory. Discourse Studies 8: 567-588.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Ελπίδα Σκλήκα

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, unless otherwise stated.