Στοιχεία “ελληνικότητας” σε διδακτικές μεθόδους για την εκμάθηση/διδασκαλία της γαλλικής για ελληνόφωνα κοινά

Evangelia Pappa

Abstract


Selon les Instructions Officielles de l’Institut Pédagogique Hellénique, l’enseignement/ apprentissage du français à l’école primaire est basé sur l’approche communicative et vise le développement des compétences communicatives chez les apprenants. Une place importante est aussi accordée à la dimension culturelle et interculturelle de la langue. Quant au matériel didactique utilisé en classe, il est proposé aux enseignants une liste de méthodes de FLE, de maisons d’éditions grecques et françaises, parmi lesquelles ils peuvent effectuer leur sélection. 

L’objectif de cet article est d’évaluer deux de ces manuels scolaires afin de constater s’ils prennent en compte les principes de l’approche interculturelle. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c’est d’examiner si, dans ces manuels, sont présentés d’éléments culturels liés à la culture d’origine des apprenants et comment ils sont exploités en classe. 


Keywords


Approche interculturelle – école primaire – manuels de FLE – évaluation

Full Text:

PDF

References


Blanchet, P. (1998). Introduction à la complexité de l’enseignement du français langue étrangère, Belgium: Peeters et Publications Linguistiques de Louvain.

Byram, M. (1997). Teaching and assessing intercultural communicative competence, Great Britain: Multilingual Matters LTD.

Byram, M. & Tost Planet, M. (2000). Social identity and the european dimension: intercultural competence through foreign language learning, Germany: Council of Europe Publishing.

Γκαϊνταρτζή, Α. (2009) “Διδακτικές προτάσεις για την ανάπτυξη διαπολιτισμικής κατανόησης, ευαισθησίας και διγλωσσικής συνειδητοποίησης”. Στο Πολύδρομο, τεύχος Β΄, εκδ. Ζύγος. http://www.polydromo.gr/httpdocs/files/Epistimoniko/ekpaideysh_goneis_/Gaitartzi_DidaktikesProtaseisgiathnanaptyxhdiapolitismikisKatanohshs_el.pdf,

De Carlo, M. (1998). L’interculturel, Paris : Clé International.

Galisson, R. (1994). « D’hier à demain, l’interculturel à l’école ». In Actes du colloque international : enseignement des langues et intercompréhension européenne. (17-18 déc 1993), Athènes, 91-104.

Gaouaou, M. (2009). « L’enseignement/apprentissage du français langue étrangère et la quête d’une nouvelle approche avec les autres cultures ». In Synergies Algérie, no 4. http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Algerie4/gaouaou.pdf

Lasnier, J.-C., Morfeld, P. & Borneto, C.S. (2002). European language learning materials study - Examples of good practice. http://www.europa.eu.int/comm/education/languages

Παππά, Ε. (2003). Τα διδακτικά υλικά ξένων γλωσσών στο internet και η διαπολιτισμική προσέγγιση της γλώσσας. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Proscolli, A. (2001). « Conscience interculturelle et stratégies d’apprentissage ». In Actes du VIIIème congrès de l’association pour la recherche interculturelle (ARIC), Genève : Université de Genève, 24-28 septembre 2001. http://storage.canalblog.com/07/30/493197/79056401.pdf

Συμβούλιο της Ευρώπης (2001). Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση, μετ. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Στρασβούργο.

Τσοπάνογλου, Α. (1988). Ανάλυση εγχειριδίων ξένων γλωσσών και αξιολόγησή τους ως προς την καταλληλότητα για επιδίωξη επικοινωνιακών στόχων. Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Evangelia Pappa

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.