Διαπολιτισμική συνείδηση: βασική διάσταση της διδασκαλίας/εκμάθησης της ξένης γλώσσας-πολιτισμού

Ευγενία Ιωαννίδου

Abstract


The mobility of population due to social and economical changes lays necessary the co-existence of people from different linguistic and cultural environment. In order to coexist so many people with different nationality and culture, it is indispensable to speak foreign languages, which function as means of communication. 

However, foreign languages do not only consist «tools» for communication and reconciliation. They also express culture, morals and customs of societies and they help us understand people’s diversity and face xenophobia. The aim of a foreign language is the student not only to develop linguistic competence but also intercultural awareness which allows him correspond to the needs of a modern society in which coexist and interact many different cultures. This new dimension of the foreign language led to an intercultural teaching approach which helps the student to distinguish and accept two different ways of life, the foreign and the familiar one. 


Full Text:

PDF

References


Βακαλιός, Θ. (1997). Το πρόβλημα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη Δυτική Θράκη. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Γκόβαρης, Χ. (2005). Επιμ. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: Σχέσεις αναγνώρισης στο Πολυπολιτισμικό σχολείο. Στο Pentini A.A, Διαπολιτισμικό Εργαστήριο: Υποδοχή, Επικοινωνία και Αλληλεπίδραση σε πολυπολιτισμικό Περιβάλλον (σελ.9-24). Αθήνα: Ατραπός.

Γκόβαρης, Χ. (2001). Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Αθήνα: Ατραπός.

Γκόβαρης, Χ. (2000). Εισαγωγή στη διαπολιτισμική-αντιρατσιστική εκπαίδευση. Αθήνα: Ατραπός.

Γκότοβος, Αθ. (2002). Εκπαίδευση και ετερότητα: Ζητήματα διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Δαμανάκης, Μ. (1989). Μετανάστευση και εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.

Κανακίδου, Ε. & Παπαγιάννη, Β. (1997). Διαπολιτισμική Αγωγή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Καψάλης, Α.Γ., Χαραλάμπους, Δ.Φ. (1995). Σχολικά Εγχειρίδια, Θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη προβληματική. Αθήνα: Έκφραση.

Συμβούλιο της Ευρώπης (2001). Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες.

Μάρκου, Γ. (1997). Εισαγωγή στη διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία. Αθήνα: Ηλεκτρονικές Τέχνες.

Νικολάου, Γ. (2000). Ένταξη και εκπαίδευση αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό Σχολείο: από την ομογένεια στην πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Σαπιρίδου, Α. (2001). Το πολιτισμικό στοιχείο στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Στο Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ.), Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη Γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Συμεωνίδου- Χριστίδου, Τ. (1997) Γλωσσικές Εφαρμογές «Σημασία και δεξιότητες κατανόησης στην ξένη γλώσσα, Πολιτισμικές παράμετροι, 3ο τεύχος.

Τοκατλίδου, Β. (2003). Γλώσσα, επικοινωνία και γλωσσική εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκη.

Τοκατλίδου, Β. (1986). Εισαγωγή στη Διδακτική των Ζωντανών Γλωσσών, Προβλήματα, Προτάσεις. Αθήνα: Οδυσσέας.

Τσοπάνογλου, Α. (1993). Επιλογή εγχειριδίου για διδασκαλία ξένης γλώσσας στο: Ενημέρωση, Ν.48, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Αθήνα.

Banks, J. (2004). «Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση». Αθήνα: Παπαζήση.

Byram, M. (2003). «La compétence interculturelle», Ed. Conseil de l’Europe.

Byram, M., Gribkova, B., Starkey, H. (2002). Developing the intercultural dimension. In language teaching. Ed. Council of Europe.

De Salins, G.-D. (1992). Une introduction à l’ethnographie de la communication, Paris : Didier.

Hymes, D. (1984). Vers la compétence de communication. Paris : Hatier-Credif.

Ildiko, L. (2007). «Developing and asserting intercultural communicative competence». Ed. Council of Europe.

Κιγιτσιόγλου-Βλάχου, Ρ. (2008), Année Européenne du dialogue interculturel: «Culture vs interculture : réflexions d’ordre didactique», Διεθνές συνέδριο, Θεσσαλονίκη 12-14 Δεκεμβρίου. Porcher, L. (1995). Le français langue étrangère. Émergence d'une discipline. (Ressources formation. Enjeux du système éducatif). Paris : Hachette.

Sapir, E. (1967). Anthropologie. Paris : Minuit.

www.pi-schools.gr/download/programs/depps/-galikon.pdf

www.apf.gr/docs/PI_primaire1.pdf

www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&dq=


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Ευγενία Ιωαννίδου

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.