Πληροφορίες για αναγνώστες

Τεχνικές οδηγίες

Η Σκηνή εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον σχετικό εξυπηρετητή (server) της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ (http://ejournals.lib.auth.gr). Ως εκ τούτου, αποτελεί έναν εξαιρετικά αξιόπιστο ιστότοπο. Αν ο πλοηγός σας διστάζει να σας επιτρέψει τη σύνδεση (όπως π.χ. συμβαίνει συχνά με τον firefox), μην διστάσετε να προσθέσετε τη σχετική εξαίρεση στις ρυθμίσεις του.

Για να διαβάσετε και να κατεβάσετε τα αρχεία pdf, ακολουθήστε τις οδηγίες στα σχετικά παράθυρα. Λάβετε υπόψιν ότι όταν περισσότεροι του ενός χρήστες επιχειρούν να ανοίξουν και να κατεβάσουν ταυτόχρονα το ίδιο άρθρο/pdf, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα και καθυστερήσεις στη λήψη του αρχείου. Αν συμβεί αυτό, παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά αργότερα.

Επίσης, στην περίπτωση των ενεργοποιημένων url που βρίσκονται μέσα στο κείμενο, είναι προτιμότερο να επιχειρήσετε να τα ακολουθήσετε αφού κατεβάσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας και πλέον το διαβάζετε «τοπικά» (δηλ. ως αρχείο του δικού σας υπολογιστή). Αν επιλέξετε να πατήσετε τους σχετικούς συνδέσμους ενώ διαβάζετε το κείμενο on-line, θα αναγκαστείτε να μπαινοβγαίνετε στην οθόνη του άρθρου.

Τυχόν άλλα προβλήματα που θα προκύψουν οφείλονται, σε μεγάλο βαθμό, σε ρυθμίσεις που οι ίδιοι ίσως κάνατε (ή δεν κάνατε) στον πλοηγό που χρησιμοποιείτε. Ένα συχνό πρόβλημα, π.χ., προκύπτει όταν στον πλοηγό σας είναι επιλεγμένη η ρύθμιση της φραγής των αναδυομένων παραθύρων (block pop-up windows): για να δείτε τα αρχεία της Σκηνής θα πρέπει να την απο-επιλέξετε.

Αν, όμως, εξακολουθείτε να μην μπορείτε να δείτε/κατεβάσετε τα αρχεία μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά στο skene@thea.auth.gr.

 

η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013