Πληροφορίες για συγγραφείς

Η Σκηνή εφαρμόζει το σύστημα της τυφλής αξιολόγησης ομότιμων κριτών. Για να υποβάλετε το κείμενό σας προς αξιολόγηση, θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στο περιοδικό ως χρήστης με την ιδιότητα του συγγραφέα.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής, θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία της συνδρομής σας (όνομα και κωδικός πρόσβασης χρήστη). Στη συνέχεια, αφού συνδεθείτε με το όνομα και τον κωδικό που έχετε ορίσει, θα πρέπει να μπείτε στην «Αρχική σελίδα χρήστη», να επιλέξετε το «Νέα υποβολή» και να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες. 

Υπογραμμίζουμε ότι οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενό σας θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον Οδηγό βιβλιογραφικών παραπομπών του περιοδικού [http://www.thea.auth.gr/library/citation-guide/].

Επισημαίνουμε ότι, επειδή η εσωτερική κυκλοφορία των κειμένων και η σελιδοποίησή τους γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, η ταυτότητα με την οποία εγγράφεστε θα σας ακολουθεί μέχρι την έκδοση! Παρακαλούμε, λοιπόν, να καταχωρείτε τα στοιχεία σας ως εξής:

α. Το όνομα και το επίθετό σας με πεζα στοιχεία: π.χ. Στρατής Θαλασσινός.

β. σημειώνετε τον τίτλο σας (Δρ/Dr, Κα/Κος/Ms/Mrs/Mr κοκ) μόνον αν θέλετε αυτός να συνοδεύει το όνομά σας ως συγγραφέα.

β. στην οθόνη με τα Βιογραφικά στοιχεία, συμπληρώστε την ιδιότητα με την οποία θέλετε να εμφανίζεστε στην έκδοση. Σε περίπτωση που έχετε μια πανεπιστημιακή ιδιότητα, ακολουθήστε το πρότυπο που εμφανίζεται στις «πληροφορίες για τον συγγραφέα» της Σκηνής, δηλ.

Βαθμίδα και αντικείμενο

Τμήμα

Πανεπιστήμιο

email

Περαιτέρω οδηγίες για τα υποβαλλόμενα κείμενα θα βρείτε στο μενού Σχετικά [http://ejournals.lib.auth.gr/skene/about/submissions#authorGuidelines]

η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013