Από την Ανθρωπολογία στην Πρωτοπορία και τον Ιταλικό Φουτουρισμό: τελετουργία, επιτέλεση και κοινωνική ένταξη

Προκόπιος Ορφανός

Περίληψη


Στο παρόν άρθρο γίνεται ένα πέρασμα από τα τελετουργικά που μελετούνται στην Κοινωνική Ανθρωπολογία στη δραστηριότητα που επιτελείται από τον Ιταλικό Φουτουρισμό. Αρχικά προσεγγίζονται οι διαβατήριες τελετουργίες όπως αναλύονται από τον ανθρωπολόγο Arnold van Gennep. Στη συνέχεια εξετάζεται το κοινωνικό δράμα όπως αναπτύσσεται από τον Victor Turner και επηρέασε το πεδίο της Θεωρίας της Επιτέλεσης. Επίσης, προσεγγίζεται η δραστηριότητα που επιτελείται από τον Ιταλικό Φουτουρισμό, βάσει των παραπάνω σχημάτων. Στόχος είναι να συζητηθεί σε ποιο βαθμό σχήματα με στάδια (διαβατήριες τελετουργίες, κοινωνικό δράμα), μπορούν να εφαρμοστούν στη διερεύνηση του κινήματος της ιστορικής Πρωτοπορίας. Ο Φουτουρισμός είναι ένα πρωτοπόρο κίνημα με ποικίλες παραστάσεις, καλλιτεχνικές δράσεις και πολιτικές παρεμβάσεις, που μπορούν να ιδωθούν σε διαφορετικές φάσεις.

Λέξεις κλειδιά


Διαβατήριες τελετές, κοινωνικό δράμα, Ιταλικός Φουτουρισμός, τελετουργία, Θεωρία της Επιτέλεσης, Πρωτοπορία

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


ISSN: 2241-0813

 

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .