Μελετώντας τη συμβολή των παιδαγωγικών τμημάτων στη διδασκαλία του ΜτΘ με αφορμή το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Δημήτριος Σπυρόπουλος

Περίληψη


Ο δάσκαλος υπηρετώντας στο σύγχρονο πλουραλιστικό και πολυπολιτισμικό σχολείο διαπιστώνει ότι το Μάθημα των Θρησκευτικών μπορεί να καταστεί ευέλικτο προκειμένου να ανταπεξέλθει στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στη σχολική κοινότητα και κατ’ επέκταση στην κοινωνία. Προκειμένου να προλάβει τις εξελίξεις και τις εκπαιδευτικές ανάγκες που θα προκύψουν προχωρά στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό υιοθετώντας εκπαιδευτικές μεθόδους και  διδακτικές στρατηγικές, οδηγώντας τους μαθητές του να ανακαλύψουν τη γνώση μέσα από τη διαθεματικότητα και τη διεπιστημονικότητα. Η θρησκευτική εκπαίδευση καλείται, ιδιαιτέρως σήμερα, να υπηρετήσει ένα θρησκευτικό γραμματισμό, ο οποίος θα υπηρετεί κοινωνικά προστάγματα καθολικού χαρακτήρα. Εξήχθησαν συμπεράσματα αναφορικά με τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών και τη σπουδαιότητά του, μελετήθηκε η συμβολή των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης στη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ) όπως διαφαίνονται από τους Οδηγούς Σπουδών προκειμένου να διαπιστώσουμε αν οι μελλοντικοί δάσκαλοι διδάσκονται μαθήματα θεολογικού ή/και θρησκειολογικού χαρακτήρα, καθώς και διδακτική στο ΜτΘ.


Λέξεις κλειδιά


Θρησκευτική Αγωγή, Αναλυτικό Πρόγραμμα, διδακτικές προσεγγίσεις, Παιδαγωγικά Τμήματα

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Boyatzis J.C., Religious and spiritual development in childhood, Εις Paloutzian and Park.C.L (eds.), Handbook of the Prychology of Religion and spirituality, publ. Guilford, New York 2005.

Cohen L. & Manion L., Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, μτφρ. Κυρανάκης Σ., εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα, Ανατύπωση: Νοέμβριος 2000.

Unesco, Εκπαίδευση. Ο θησαυρός που κρύβει μέσα της. Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα υπό την Προεδρία του Jacques Delors, μτφρ. Ομάδα Εργασίας του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας. Πρόλογος Κασσωτάκης Μ., εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2002.

Γεωργούλης Κ.Δ., Η ουσία και η διδακτική των Θρησκευτικών, εκδ. Δ. Ν. Παπαδήμα, Αθήναι 1975.

Γιαγκάζογλου Σ., “Θρησκευτική Αγωγή και Ετερότητα: Προς μια εναλλακτική προσέγγιση του Θρησκευτικού μαθήματος”, Βημόθυρο, 2 -3, (2010).

Γιαγκάζογλου Σ., Η φυσιογνωμία και ο χαρακτήρας του θρησκευτικού μηνύματος. Η θρησκευτική αγωγή στις σύγχρονες πολυπολιτιστικές κοινωνίες, στο συλλογικό τόμο Τα Θρησκευτικά ως μάθημα ταυτότητας και πολιτισμού, Εισηγήσεις Σεμιναρίου στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας , εκδ. Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2005.

Γιαγκάζογλου Σ., Το μάθημα των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μπορείτε να το αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.pi-schools.gr/lessons/religious/dimotiko/0 (ημ. ανάκτησης 22-12-2013).

Καραμούζης Π. & Αθανασιάδης Η., Θρησκεία, Εκπαίδευση, Νεωτερικότητα. Η Θρησκευτική Αγωγή στο σύγχρονο σχολείο, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2011.

Καραμούζης Π., Πολιτισμός και Διαθρησκειακή Αγωγή. Η συγκριτική διδακτική των θρησκειών και της θρησκευτικότητας στο σύγχρονο σχολείο, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007.

Κογκούλης Ι., Η θεολογική και παιδαγωγική κατάρτιση των δασκάλων και θεολόγων καθηγητών ως βασική προϋπόθεση για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στο συλλογικό τόμο Τα θρησκευτικά ως μάθημα ταυτότητας και πολιτισμού, Εισηγήσεις Σεμιναρίου Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας, εκδ. Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2005.

Κόπτσης Α. & Μητροπούλου Β., Η αναβάθμιση του μαθήματος των Θρησκευτικών μέσα από τη βιωματική προσέγγιση της μάθησης, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 41, (2006).

Μητροπούλου Β., Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού για το Μάθημα των Θρησκευτικών, εκδ. Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2005.

Παρασκευόπουλος Μ., Μάθημα των Θρησκευτικών. Σύζευξη του «θεωρητικού» λόγου της τάξης με τον «έμπρακτο λόγο» προς τον συνάνθρωπο, Βημόθυρο, 2-3, (2010).

Περσελής Ε., Σχολική Θρησκευτική Αγωγή, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1998.

Πλιάκου Ζ., “Σχολικά εγχειρίδια του θρησκευτικού μαθήματος”, Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας με θέμα Ορθοδοξία και Παιδεία: Τα Θρησκευτικά ως μάθημα πολιτισμού και ταυτότητας, 15-17 Μαΐου, εκδ. Βουλής των Ελλήνων, Βόλος 2004.

Σοφού Ε., Αιχμάλωτοι του χρόνου: Η αναγκαιότητα της ευέλικτης χρήσης του χρόνου στη σύγχρονη εκπαίδευση, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, (2002).

www.eled.auth.gr www.eled.auth/documents/odhgos_spoudwn_el_13_14_v1.pdf.

www.eled.uowm.gr/οδηγός-σπουδών.

www.elemedu.upatras.gr/index.php/οδηγός-σπουδών.

www.pre.uth.gr/new/el/content/869-odigos-spoudon

www.ptde.uoi.gr/ptde_files/ODIGOS_PTDE_2013-14.pdf.

www.edc,uoc.gr/ptde/index.php?id=44,0,0,1,0,0.

www.edc.uoc.gr/ptde/index.php?id=44,0,0,1,0,0


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Δημήτριος Σπυρόπουλος

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791