Η χρήση της τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων στη διδακτική των θρησκευτικών

Σεβαστή Καρύπη

Περίληψη


Στην εργασία παρουσιάζεται ένα Σχέδιο Μαθήματος από το νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) των Θρησκευτικών, της Διδακτικής Ενότητας «Η Μητέρα του Χριστού» της Δ΄ Τάξης Δημοτικού με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και των Πληροφοριακών Συστημάτων. Στόχοι της εργασίας είναι: 1. η παρουσίαση των καινοτόμων στοιχείων στους στόχους-προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τα βασικά θέματα, τις δραστηριότητες και την παραγωγή διδακτικού υλικού των νέων Προγραμμάτων Σπουδών των Θρησκευτικών μέσα από ένα σχέδιο διδασκαλίας και 2. η παρουσίαση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες και τα Πληροφοριακά Συστήματα στη διδασκαλία των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ως συμπεράσματα παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου και προτείνονται παρόμοιοι και εναλλακτικοί τρόποι σχεδιασμού της διδασκαλίας του μαθήματος.


Λέξεις κλειδιά


νέο ΠΣ θρησκευτικών, σχέδιο μαθήματος, νέες τεχνολογίες, πληροφοριακά συστήματα

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αλμπανάκη, Ξ. (2013). Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις του μαθήματος των θρησκευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με δημιουργική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης.

Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αριθμός Φύλλου 2920 (σσ. 30859-30897).

Κογκούλης, Ι. (2003). Διδακτική των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

Μητροπούλου-Μούρκα, Β. (2008). Νέες Τεχνολογίες και Θρησκευτική Αγωγή. Θεσσαλονίκη: Bάνιας.

ΠΣΤΠΕ. (2011). Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακτήθηκε στις 4 Νοεμβρίου,2016,από http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/98624/mod_resource/content/1/ProgrammaSpoudwnTPEdimotiko.pdf.

Σταχτέας, Χ. (2009). Εισαγωγή στην Αξιοποίηση της πληροφορικής και της Επιχειρησιακής Έρευνας στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Νέες Τεχνολογίες.

ΥΠΠΕΘ. (2016). Ωρολόγιο Πρόγραμμα στα Ενιαίου Τύπου Δημοτικά Σχολεία. (Αρ. Πρωτ. Φ.12/657/70691/Δ1/26-04-2016/ΥΠΠΕΘ).

ΦΕΚ Αριθμ. 143575/Δ2 / 13 Σεπτεμβρίου 2016. Ανακτήθηκε στις 12 Νοεμβρίου, 2016 από: http://www.iep.edu.gr/images/%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B9/%CE%A6%CE%95%CE%9A_%CE%92_2920_13.09.2016.p

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Fu, J. S. (2013). ICT in Education: A Critical Literature Review and its Implications, International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT). 2013. Vol. 9, Issue 1, pp.112-125. Στη Διδακτορική Διατριβή: Λεόντης, Α. (2015). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) και στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Εκπαίδευσης (Πα.Κ.Ε.) στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Laudon, K.C. andLaudon, J.P. (2014). Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (11η αμερικανική έκδοση). Επιστημ. επιμ. Μάνθου, Β.: Κλειδάριθμος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Thinglink. Engage students with interactive images and videos.

Ανακτήθηκε 14 Νοεμβρίου, 2016, από https://www.thinglink.com/edu

GoogleEarth Έκδοση 7.1.7.2606. Ανακτήθηκε 14 Νοεμβρίου, 2016, από

http://google_earth.el.downloadastro.com/

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης, Οpen eclass. Ανακτήθηκε14 Νοεμβρίου, 2016, από

https://eclass.gunet.gr/modules/document/file.php/TELEGU255/.../kids%20inspiration.ppt

Σαλονικίδης, Γ. Εκπαιδευτικό Λογισμικό “Hotpotatoes 6.2”. Ανακτήθηκε14 Νοεμβρίου, 2016, από http://users.sch.gr//salnk/didaskalia/Hotpotatoes.htm.

Google Classroom, Ανακτήθηκε 14 Νοεμβρίου, 2016, από

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=en.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Σεβαστή Καρύπη

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791