Η προσευχή στο μάθημα των θρησκευτικών του Γυμνασίου

Κωνσταντίνα Τσαγκούλη

Περίληψη


Το σενάριο που παρουσιάζεται, αφορά το μάθημα των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο. Μια διδασκαλία που σκοπό έχει:  να αναδείξει, πώς ένα εκπαιδευτικό σενάριο που αξιοποιεί τις Τ.Π.Ε., μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη ικανοτήτων υψηλού επιπέδου από τους μαθητές, όπως τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης και να υποστηρίξει τη μετάβαση από τη δασκαλοκεντρική σε μια πιο μαθητοκεντρική διδασκαλία.  Ακόμη, να βοηθήσει στην ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρονται και μέσα από το μάθημα των Θρησκευτικών για νέες, εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και να δώσει ευκαιρίες για έρευνα και ανακάλυψη της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές.


Λέξεις κλειδιά


προσευχή, ψαλμοί, χριστιανισμός, ιουδαϊσμός

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Απόδειπνο

Βασιλόπουλος, Χρ. 2008: Σχολική Θρησκευτική Αγωγή σ.213-214, Βάνιας, Θεσσαλονίκη.

Βασιλόπουλος, Χρ. 2006: Διδακτική των Θρησκευτικών. Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.

Beale, χ.η9

Δόϊκος, Δ.: Τάδε λέγει Κύριος, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη.

Δόϊκος, Δ.: Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη ΙΤΥΕ, Διόφαντος σ. 38-39.

ΕΑΙΤΥ, τεύχος 1, 2, χη58

Ι. Αρχ. Αθηνών, Οι Ψαλμοί ως Κατηχητικό Βοήθημα.

Καϊμάκης, Δ. : Ψαλλώ τω Θεώ μου…., Βανιας, Θεσσαλονίκη.

Καϊμάκης, Δ. .: Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Θεσσαλονίκη.

Κογκούλης Ιωαν. : Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα και η συνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Θες/κη 1994.

Κοράνι 39:53

Κωνσταντίνου, Μ. : Ρήμα Κυρίου κραταιόν…., Πουρναράς, Θεσσαλονίκη.

Κωνσταντίνου Μ.: σ. 247 13+1 βήματα εισαγωγής στην Π.Δ. Θεσσαλονίκη 2014.

Ματσαγγούρας Ηλ.: Στρατηγικές διδασκαλίας, Αθήνα 1998.

Μητροπούλου, Β.: 2015 Οι ΤΠΕ στη Διδακτική των Θρησκευτικών. Όστρακον, Θεσσαλονίκη.

Μητροπούλου, Β.: 2012 Το εκπαιδευτικό σενάριο με χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Θρησκευτικών. Στον τιμητικό τόμο για τον ομότιμο Καθηγητή κ. Χρ. Βασιλόπουλο με τίτλο «Αγωγή αγάπης και ελευθερίας», Θεσσαλονίκη: Βάνιας, σσ. 243-270.

Μητροπούλου Β.: 2008 Το εκπαιδευτικό λογισμικό του μαθήματος των Θρησκευτικών. 182-183.

Μητροπούλου, Β., Κομνηνού, Ι., Αργυρόπουλος, Ν.: (2013). Παιδαγωγικό υπόβαθρο του Ψηφιακού Υλικού για τον εμπλουτισμό των ηλεκτρονικών βιβλίων των Θρησκευτικών. Πρακτικά από το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιά, Πειραιάς, 10-12/05/2013, (πρακτικά στο διαδίκτυο: http://www.etpe.eu/new/conf?cid=20)

Mitropoulou, V. (2016).: Teachers’ skills in the intercultural classroom: bridging theory and practice. Proceedings from the International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Budapest, Hungary 2016 (IAC-TLEl 2016) April 15 - 16, 2016 (CD Rom).

Οικονόμου Βας.: Πολυτροπικό κείμενο, η τεχνολογία στην εκπαίδευση.

Παπαγεωργίου Ηλ. : Σώπα δάσκαλε, Βάνιας 2004.

Σιακοβέλη, 2001: 1194.

Ψαλμοί

http://photodentro.edu.gr/aggregator/

http://photodentro.edu.gr/lor

http://newlearningonline.com/litera7/kress-and-van-Leeuwen-on-multimobality

http://economu.wordpress.com

http://islamforgreeks.org

http://www.biblepicturegallery.com

http://www.Rerigionstattoos.net

http://www.ecclesia,gr

http://www.ooderg.com


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Κωνσταντίνα Τσαγκούλη

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791