Μελέτη της παραβολής του Καλού Σαμαρείτη. H ζωή μας ανάμεσα στην αγάπη και την αδιαφορία

Αικατερίνη Λαλαγιάννη

Περίληψη


Η  παρούσα εισήγηση παρουσιάζει μια  διδακτική πρακτική  που προσβλέπει στην αλλαγή  στάσης των μαθητών απέναντι στο μάθημα των θρησκευτικών και  αποσκοπεί στην εμπειρική προσέγγιση των νέων εκπαιδευτικών προτάσεων. Με   βάση τη συνεργατική, ομαδοκεντρική διαλογική και διερευνητική μέθοδο και με έμφαση στη συναισθηματική νοημοσύνη και στη βιωματική πρόσληψη της γνώσης  αξιοποιήθηκε   η μέθοδο του artful thinking , η οποία στοχεύει  στην ψυχολογική περιγραφή  των προσώπων που μετέχουν και  καταλήγει  μέσα από παιγνίδια  ρόλων στην ενσυναίσθηση. Σ΄ αυτή την προοπτική δίνονται λογοτεχνικά κείμενα και οι μαθητές  περιγράφουν, διερευνούν ανθρώπινες συμπεριφορές και αναζητούν «μοντέλα» προσώπων, όπως αυτό του Καλού Σαμαρείτη ή του Αντί- Σαμαρείτη. Η εν λόγω διδακτική πρόταση αποσκοπεί στη μελέτη και αξιολόγηση της διαφορετικότητας, στην προσωπική τοποθέτηση ως προς τον διαφορετικό, με βάση το πρότυπο  του Καλού   Σαμαρείτη – Χριστού, στην αναγνώριση της διαχρονικότητας  του λόγου της Εκκλησίας, αλλά και στην ανάληψη μιας προσωπικής ευθύνης και εν τέλει στην αφύπνιση.


Λέξεις κλειδιά


ρατσισμός, πλησίον, φιλανθρωπία, αδιαφορία

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Adorno, Th. (2000). Αισθητική Θεωρία, μετάφραση - σημειώσεις, Λευτέρης Αναγνώστου, Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.

Βασιλόπουλος, Χρ. (2008). Σχολική θρησκευτική αγωγή. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Dewey, J. (1982). Το σχολείο που μ΄αρέσει, μετάφραση Μιχαλοπούλου Μ., Αθήνα: Γλάρος.

Ευδοκίμωφ, Π. (1993). Η τέχνη της εικόνας, θεολογία της ωραιότητος. Θεσσαλονίκη: Πουρναράς.

Κασσωτάκης, Μ. Ι. (1946). Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών:Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές, Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Κόκκος, Α. και συνεργάτες (2011). Εκπαίδευση μέσα από τις τέχνες. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Ματσαγγούρας, Η. (2006). Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας. Στρατηγικές Διδασκαλίας. Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική

Πράξη, τ. Β΄. Αθήνα: Gutenberg.

Ματσαγγούρας, Η. (2006). Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση, Εννοικεντρική Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας,

Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρης.

Ματσαγγούρας, Η. (2007). Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας. Η Προσωπική Θεωρία ως Πλαίσιο Στοχαστικο-κριτικής

Ανάλυσης, τ. Α΄. Αθήνα: Gutenberg.

Mezirow, J. (2007). Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Μητροπούλου, Β. (2008). Το εκπαιδευτικό λογισμικό στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, Θεσσαλονίκη:

Βάνιας.

Μητροπούλου, Β. & Στογιαννίδης, Α. (2015). Θεωρίες μάθησης και αγωγής, Θεσσαλονίκη: Ostracon Publishing.

Νικολαΐδου Σ. (2014). Πώς έρχονται οι λέξεις. Τέχνη και τεχνική της δημιουργικής γραφής. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Νικολαΐδου, Σ. (2016). Η δημιουργική γραφή στο σχολείο στο Νικολαΐδου, Σ. (επιμέλεια). Η δημιουργική γραφή στο

σχολείο. Συγγραφικό εργαστήριο-Ιδέες-Εκπαιδευτικές δραστηριότητες-Σενάρια διδασκαλίας. Αθήνα: Μεταίχμιο, (103-147).

Οικονόμου, Χρ. (2005), Θεολογία της Καινής Διαθήκης και Πατερική Ερμηνευτική. Θεσσαλονίκη: Πουρναράς.

Ουσπένσκυ, Λ.(1993). Η Θεολογία της εικόνας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αθήνα: Αρμός.

Παναγόπουλος, Ι. (2010). Η ερμηνεία της Αγίας Γραφής στην Εκκλησία των Πατέρων. Οι τρεις πρώτοι αιώνες και η

αλεξανδρινή εξηγητική παράδοση ως τον πέμπτο αιώνα, τ. Α΄. Αθήνα: Άθως.

Perkins, D. (1994). The Intelligent Eye. Learning To Think by Looking at Art . Santa Monica: The Getty Center for Education in the Arts.

Ρεράκης, Η. (2006). Ο «άλλος» στο ελληνικό σχολείο. Ορθόδοξη χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση. Θεσσαλονίκη: Πουρναράς.

Quenot, M. (1993). Η εικόνα Θέα της Βασιλείας (μετάφραση Σταύρος Γιαγκάζογλου), Κατερίνη: Τέρτιος.

Σκλήρης, Σ.(1992). Εν εσόπτρῳ εικονολογικά μελετήματα, Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρης.

Χρυσοστόμου Ι., ‘’ Εις την του κατά Λουκάν Ευαγγελίου παραβολὴν λέγουσαν , Άνθρωπός τις κατέβαινε και λῃσταίς περιέπεσεν’’, PG 61,755-758.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Αικατερίνη Λαλαγιάννη

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791