Η τέχνη και η αξιοποίησή της στη διδακτική πράξη: Πρόταση διδασκαλίας για τα Θρησκευτικά του Γυμνασίου

Σουλτάνα Αβέλλα

Περίληψη


Με την ακόλουθη εργασία θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί με ποιο τρόπο η αξιοποίηση της Τέχνης ως μέσο διδασκαλίας ενισχύει τις δυνατότητες που προσφέρει η βιωματική διδακτική πρακτική στους μαθητές, αφού από τη μια δημιουργεί ερεθίσματα και από την άλλη αξιοποιεί το μέγιστο της αισθητικής τους εμπειρίας και συμβάλλει στην αβίαστη πρόσκτηση του νέου γνωστικού αντικειμένου. Η μέθοδος που υιοθετείται στο παράδειγμα βασίζεται σε επίσημες θεωρητικές, παιδαγωγικές προτάσεις και αποτελεί προϊόν διδακτικής εμπειρίας με κάποιες παραλλαγές.Συγκεκριμένα θα εξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι παραστάσεις των πινάκων ζωγραφικής αλλά και της αγιογραφίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον εντοπισμό και τη διερεύνηση θεολογικών νοημάτων και μηνυμάτων από τους μαθητές αφού οδηγηθούν σταδιακά με την παρατήρηση των έργων τέχνης στη στοχαστική προσέγγιση τους.


Λέξεις κλειδιά


τέχνη, βιβλικό κείμενο, παρατήρηση, κριτικός στοχασμός

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βρεττός, Ι.(1999).Εικόνα & Σχολικό Εγχειρίδιο. Επιλογή, Μεθοδολογική Προσέγγιση,Ανάγνωση. Αθήνα

Dewey, J. (1980). Art as Experience. United States: John Dewey

Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρία (1994). Αισθητική και θεωρία της τέχνης. Αθήνα: Καρδαμίτσα

Καψάλης, Α.Γ.(2000). Παιδαγωγική Ψυχολογία. Θεσ/νίκη:Αφοί Κυριακίδη

Κογκούλης, Ι.(1989). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Θεσ/νίκη:Αφοί Κυριακίδη

Κόκκος, Α.(2011). Εκπαίδευση μέσα από τις Τέχνες. Αθήνα: Μεταίχμιο

Κριεμάδης Θ. & Θωμοπούλου Ι. (2012). Διοίκηση Σχολικών Μονάδων με έμφαση στη Ποιότητα. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Ματσαγγούρας Η. (2007). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας, (τ.Β’). Στρατηγικές διδασκαλίας. Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη. Αθήνα:Gutenberg

Μπαμπινιώτης Γ.(2004). Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο.Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε.

Perkins, D. (1994). The Intelligent Eye. Learning to Think by Looking at Art. Los Angeles: The J.Paul Getty Trust.

Τσανανάς Γ.,Μπάρλος Α..Θρησκευτικά Β’ Γυμνασίου. Καινή Διαθήκη. Ο Ιησούς και το έργο του. Αθήνα:ΟΕΔΒ

Τατσούλης, Δ. (2000). Η γλώσσα της εικόνας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Ηλεκτρονικές πηγές

Arfulthinking:mepinelakaifantas;ia.blogspot.gr

www.artmag.gr

www.iep.gr: Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου-Αναθεωρημένη έκδοση 2014

www.slideshare.net

Ηλεκτρονικό Περιοδικό Χίμαιρες (Ιούνιος 2005), τεύχος 7, “Περί τέχνης”, από http://chimeres.info/zine/7/peri-texnhs/

https://fdathanasiou.wordpress.com


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Σουλτάνα Αβέλλα

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791