Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στα νέα αναλυτικά προγράμματα θρησκευτικών του Γυμνασίου με τη χρήση διδακτικών σεναρίων. Εμπειρική προσέγγιση

Αλέξανδρος Γκίκας

Περίληψη


Στον Οδηγό του Εκπαιδευτικού για τα νέα προγράμματα σπουδών Δημοτικού – Γυμνασίου, επισημαίνεται  «η οικοδόμηση της θρησκευτικής μάθησης από τους ίδιους τους/τις μαθητές/τριες», μέσα από «μαθησιακές εμπειρίες με νόημα», δίνοντας «έμφαση στην απόκτηση ικανοτήτων». Έτσι, στο πλαίσιο της μετάβασης από την παραδοσιακή διδασκαλία και το δασκαλοκεντρικό μοντέλο μάθησης, στην κατά ομάδες εργασία στο χώρο του σχολείου και το μαθητοκεντρικό μοντέλο μάθησης, δημιουργήθηκαν από τον Θεολόγο καθηγητή του Γυμνασίου Προαστίου, διδακτικά σενάρια, για κάθε τάξη του Γυμνασίου. Σκοπός των διδακτικών σεναρίων ήταν η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση του Μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ), βασισμένη στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.).

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι φάσεις ολοκλήρωσης των διδακτικών σεναρίων, αλλά και η στάση των μαθητών/τριών, οι οποίο/ες κλήθηκαν να υλοποιήσουν ένα μοντέλο μάθησης αρκετά διαφορετικό από αυτό που είχαν συνηθίσει στο σχολείο, γεγονός, το οποίο αποτελεί καινοτομία για τους συγκεκριμένους μαθητές/τριες.


Λέξεις κλειδιά


μάθημα των θρησκευτικών, ομαδοσυνεργατική, Α.Π.Σ. διδακτικά σενάρια

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αθανασιάδης Κ. (2012). ‘Ας δουλέψουμε σε ομάδες – Ομαδοσυνεργατική Μάθηση. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία: «Γιατί», «Πώς», «Πότε» και «για Ποιούς»’. Άρθρο από το http://www.eduportal.gr, δημοσιευμένο 7 Ιουνίου 2012, ανακτήθηκε από το: https://xenesglosses.eu/2012/06/as-doulexoume-se-omades-omadosynerg/.

Γεωργίου-Ιωάννου, Σ., Γεωργούδης, Α., Γιάννακας, Π., Ερωτοκρίτου-Σταύρου, Θ., Μακρυγιάννη, Χ., Ορφανίδης, Γ., Παλλαρή, Α., Παντελή, Π., Παντζιαρά, Μ., Παπαγεωργίου, Ε., Παπαδοπούλου, Λ., Παπαλεοντίου, Μ., Παπασολομώντος, Χ., Παρασκευά, Ε., Πολυδώρου-Οδυσσέως, Ζ., Στυλιανού, Α., Συμεού, Σ., Φωκαΐδου, Μ., Χατζηθεοδούλου-Λοϊζίδου, Π. (2011). Αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση σε τάξεις μικτής ικανότητας. Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Ανακτήθηκε από: http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/program/eisagogiki/them_enotites/Apotelesmatiki_didaskalia_mesis.doc.

Γκίκας, Α., Κονετάς,Δ., Βιβίτσου, Μ., Λαμπροπούλου, Ν., Οικονομάκος, Η. (2007). «Ενεργός Συμμετοχή Μαθητών στα Σχέδια Εργασίας με τη Χρήση Ιστολογίων (blogs) στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Πρακτικά Συνεδρίου Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι προκλήσεις της Εποχής μας, Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Γκίκας Α., Κονετάς Δ., Βιβίτσου Μ., Οικονομάκος Η., Μηνάογλου Ν., Λαμπροπούλου Ν. (2008). «Συνεργατικά διαδικτυακά εργαλεία Web 2.0 στην εκπαιδευτική πρακτική. Εμπειρίες και συμπεράσματα από τη χρήση Wiki στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», στο: 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ “ΤΠΕ & Εκπαίδευση”, Πειραιάς.

Γκίκας Α. Μητροπούλου Β. (2010). «Ο Απόστολος Παύλος στην Ελλάδα … μέσω Διαδικτύου». Πρακτικά 7ου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ Το Μέλλον της Μάθησης, Πειραιάς.

Frey, K. (2015). Η μέθοδος Project (Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη). Μτφρ. Κλεονίκη Μάλλιου). Θεσσαλονίκη: Αδελφών Κυριακίδη α.ε.

Καπετσώνης Κ. (2012). Η αξιολόγηση του μαθητή, ανακτήθηκε από: http://blogs.sch.gr/1dimkass/files/2012/02/Αξιολόγηση-του-μαθητή2.pdf

Κουκουνάρας-Λιάγκης Μ. (2013), «Το Μάθημα των Θρησκευτικών σήμερα και αύριο. Μία άποψη με κριτήριο την παιδαγωγική και διδακτική του μαθήματος», Νέα Παιδεία, τ.146, σ. 123-135ανακτήθηκε από: https://www.academia.edu/5035303.

Κουκουνάρας-Λιάγκης Μ. (2015). Το μάθημα των Θρησκευτικών τον 21ο αιώνα. Διαθέσιμο στο αποθετήριο εγγράφων του μαθήματος ‘Διδακτική των Θρησκευτικών’ της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., ανακτήθηκε από: https://eclass.uoa.gr/modules/document/?course=THEOL166.

Κουτσογιάννης Δ. (2010). «Σενάρια. Δομή και αξιολόγησης διδακτικών σεναρίων», στο: Επιμορφωτικό Υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, Τεύχος 3. ΙΤΥΕ, Πάτρα, ανακτήθηκε από: http://blogs.sch.gr/evstamou/files/2010/02/ylikope02new.pdf.

Μακρής Κ.- Μ. (2007). Εφαρμογή Συνεργατικών Περιβαλλόντων Μάθησης (CLE) στην Εκπαίδευση. Μεταπτυχιακή Εργασία, που υποβλήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον, Θεσσαλονίκη.

Ματσαγγούρας Η. (2004). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση. (Γ΄ έκδοση). Αθήνα: Γρηγόρης.

Μητροπούλου Β., Στογιαννίδης Α. (2015). Θεωρίες μάθησης και αγωγής. Θεσσαλονίκη: Ostracon.

Νέο Σχολείο - Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού - Γυμνασίου (2014). Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αναθεωρημένη Έκδοση.

Νημά Ε. (2002), Δημιουργικότητα και σχολικές επιδόσεις μαθητών γυμνασίου. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

Ντράικωρς Ρ. Μπρόνια Γκράνγουωλντ Μ. Πέππερ Φ. (1989). Διατηρώντας την ισορροπία στην τάξη. Μετάφραση Μπάμπη Γραμμένου – Ανδρέα Κοντοσιάνου. Αθήνα: Θυμάρι.

Παναγάκος Ι. (2001) Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών κατά την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τ.6, ανακτήθηκε από: http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos6/i-panagakos.PDF.

Peterson, B. (1999). ‘Tracking and the Project Method, Rethinking schools online’, Volume 13, No. 2 - Winter 1998/99. Retrieved from: http://www.rethinkingschools.org/archive/13_02/track.shtml.

Ρουσσάκη Χ. (2010). Από τη δασκαλοκεντρική στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Εργασία στο τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο.

Στυλιάρας Γ. (2015). Διδακτικά σενάρια. Ανακτήθηκε από: https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/729/3/02_chapter_07.pdf.

Vygotsky, L.S. (1988[1934]). Σκέψη και γλώσσα. Μτφ. Α. Ρόδη. Αθήνα: Γνώση.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Αλέξανδρος Γκίκας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791