Θρησκευτικά: εκπαιδευτικό σενάριο Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως

Δέσποινα Λυκουροπούλου

Περίληψη


Σύμφωνα με τα Προγράμματα Σπουδών ‘Εκπαιδευτικό Σενάριο’ είναι μια διδακτική πρόταση η οποία περιγράφεται με μια συγκεκριμένη δομή. Με βάση τη δομή αυτή το Εκπαιδευτικό Σενάριο «Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως» αναφέρεται στην Ε΄ τάξη Δημοτικού, εμπλέκει τα μαθησιακά αντικείμενα Θρησκευτικών, Ιστορίας, Γλώσσας, Εικαστικών, Μουσικής, συμφωνεί με τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών, διαρκεί έξι ώρες με δυνατότητα επέκτασης, μεθοδολογικά απαιτεί ομαδοσυνεργατική εργασία μαθητών σε τέσσερις ομάδες εργασίας και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων αφενός εισαγάγει  τους μαθητές στην «Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως» ως θέμα εργασίας, και αφετέρου, οργανώνει στις ομάδες εργασίας μαθητών δραστηριότητες που κάνοντας και με τη βοήθεια των ΤΠΕ, θα παρουσιαστούν στην τάξη και θα ανατροφοδοτηθούν. Σκοπό έχει αφενός γνωστικά να γνωρίσουν οι μαθητές τον Ναό Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης για τον οποίο αφιερώνουν ενότητες τα βιβλία Θρησκευτικών και Ιστορίας , και αφετέρου συναισθηματικά και κοινωνικά, να χαρούν από τη διαδικασία της συνεργασίας, την ανακάλυψη της γνώσης, την χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τη σύνθεση και παρουσίαση των εργασιών τους.


Λέξεις κλειδιά


θρησκευτικά, εκπαιδευτικό σενάριο

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. (2011). «Καινοτομίες του Νέου Προγράμματος Σπουδών για τη Γλώσσα-Λογοτεχνία».

Ανακοίνωση στην Ημερίδα «Το Νέο Σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών και η Πιλοτική Εφαρμογή του». Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2011.

Βασιλόπουλος, Χ. (2008). Σχολική Θρησκευτική Αγωγή. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ (2003). Διαθεματικό ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών & Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Τόμοι Α΄ & Β΄. Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 303/13-03-03. ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Εκπαιδευτικά Σενάρια (2011). http://b-epipedo2.cti.gr

Μητροπούλου, Β. (2007). Νέες Τεχνολογίες και Θρησκευτική Αγωγή. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Μητροπούλου, Β. (2008). Το Εκπαιδευτικό λογισμικό στη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Μπάλκιζας, Ν. (2008). Σχεδιασμός Σεναρίων κατά Γνωστικό Αντικείμενο. Σε: http://users.sch.gr/nikbalki.

Οδηγός εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά. (2011). Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού – Γυμνασίου. «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη». Αθήνα: Υπουργείο Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Πρόγραμμα Σπουδών Θρησκευτικών. (2011). Νέο Σχολείο. Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού - Γυμνασίου. Φάκελος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης.

www.360tr.com : Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως σε εικονική πραγματικότητα.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Δέσποινα Λυκουροπούλου

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791