Θρησκευτικά: ανθρώπινα δικαιώματα στην πράξη και την τάξη

Δέσποινα Λυκουροπούλου

Περίληψη


Στην μελέτη αυτή ανακοινώνεται προσπάθεια η οποία εφαρμόστηκε σε Δημοτικό σχολείο, εντασσόμενη σε Πρόγραμμα που συντονίζει το Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία & Εκπαίδευση. Με σκοπό αφενός την παιδεία στα ανθρώπινα δικαιώματα και αφετέρου την αντιμετώπιση πραγματικών ζητημάτων παιδιών στη σχολική κοινότητα, αναπτύχθηκαν με συντονισμένη πορεία παρέμβασης βήματα κινητοποίησης των μαθητών. Αφορμή για εκπαίδευση σε Ανθρώπινα Δικαιώματα ήταν η πρόσφατη εισροή στην Ελλάδα προσφύγων, αλλά η εφαρμογή εστίασε σε αυθεντική παράβλεψη τους εντός τάξης. Διαγνώστηκε το πρόβλημα και ακολουθήθηκε παρέμβαση με δράση μέσω του Προγράμματος. Σημαντική βελτίωση όμως δεν ακολούθησε στην παράβλεψη δικαιωμάτων εντός τάξης. Σε δεύτερη φάση επιχειρήθηκε εφαρμογή εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού λογισμικού Μαθήματος των Θρησκευτικών. Μέσω αυτού του λογισμικού το οποίο έχει εκπονηθεί με σκοπό οι μαθητές «να κατανοήσουν τις απαντήσεις του Χριστιανισμού σε θεμελιώδεις διαστάσεις των ανθρώπινων σχέσεων» (Προγράμματα Σπουδών, ΦΕΚ 2335/B/17-10-2011) φάνηκε να επιτυγχάνεται ευαισθητοποίηση με έμπρακτη προσπάθεια σεβασμού των δικαιωμάτων στη μαθητική κοινότητα.


Λέξεις κλειδιά


άγιοι, θρησκευτικά, ανθρώπινα δικαιώματα

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βασιλόπουλος, Χ. (2008). Σχολική Θρησκευτική Αγωγή. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Δεληκωσταντής, Κ. Τα δικαιώματα του ανθρώπου στα πλαίσια της σχολικής θρησκευτικής αγωγής. Σε: Β. Οικονομίδης, Θ. Ελευθεράκης (επιμ.). Εκπαίδευση, Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αθήνα: Διάδραση.

ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ (2003). Διαθεματικό ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών & Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Τόμοι Α΄ & Β΄. Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 303/13-03-03. ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Donnely, J. (2007). “The Relative Universality of Human Rights”. In: Human Rights Quarterly, V 29, 2. p.p. 281-306. Publish: The Hopkins University Press.

Καλογιαννάκη, Π. (2011). Πολιτική Κοινωνικοποίηση και Σχολείο: Συγκρίσεις, όψεις και προοπτικές. Σε: Β. Οικονομίδης, Θ. Ελευθεράκης (επιμ.). Εκπαίδευση, Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αθήνα: Διάδραση.

Ελευθεράκης, Θ. (2011). Πολιτική Κοινωνικοποίηση και Εκπαίδευση: Η διαπαιδαγώγηση του δημοκρατικού πολίτη στο Σχολείο. Σε: Β. Οικονομίδης, Θ. Ελευθεράκης (επιμ.). Εκπαίδευση, Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αθήνα: Διάδραση.

Καψοκαβάδης, Κ. (2003). Τα δικαιώματα του ανθρώπου στα σύγχρονα Σχολικά Εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

Κοντολέον, Μ. (2015). «Τι κέρδισε ο Άλκης και τι έχασε ο Λάκης». Αθήνα: Διαφάνεια Ελλάς.

Mead, G. (1962). Mind, Self and Society. From the Standpoint of a Social Behaviorist. Chicago: The University of Chicago Press.

Μητροπούλου, Β. (2007). Νέες Τεχνολογίες και Θρησκευτική Αγωγή. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Μητροπούλου, Β. (2008). Το Εκπαιδευτικό λογισμικό στη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Μπάλιας, Στ. (2011). Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση: ηθικο-πολιτικοί σκοποί, κοινωνική αλλαγή και διαχείριση προβλημάτων. Σε: Β. Οικονομίδης, Θ. Ελευθεράκης (επιμ.). Εκπαίδευση, Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αθήνα: Διάδραση.

Μπίκος, Κ. (2009). Αλληλεπίδραση και Κοινωνικές Σχέσεις στη Σχολική Τάξη. (7η έκδ.) Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ο.Η.Ε (1996). Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ Α/51/506Add. 1/12.12.1996.

Οικονομίδης, Β. (2011). Το Νηπιαγωγείο ως χώρος διαμόρφωσης του δημοκρατικού πολίτη και εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Σε: Β. Οικονομίδης, Θ. Ελευθεράκης (επιμ.). Εκπαίδευση, Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αθήνα: Διάδραση.

Οικονομίδης, Β., Ελευθεράκης, Θ. (Επιμ.) (2011). Εκπαίδευση, Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αθήνα: Διάδραση.

Πανταζής, Β. (2011). Παιδεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Σε: Β. Οικονομίδης, Θ. Ελευθεράκης (επιμ.). Εκπαίδευση, Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αθήνα: Διάδραση.

Πρόγραμμα Σπουδών Θρησκευτικών. (2011). Νέο Σχολείο. Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού - Γυμνασίου. Φάκελος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης.

Teson, F. (2001). “International Human Rights and Cultural Relativism “. In: The Philosophy of Human Rights. p.p. 409-423. ed. Patrick Hayden. St.Paul, MN: Paragon House.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Δέσποινα Λυκουροπούλου

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791