Συνδιδασκαλία και μαθητική δημιουργία

Σμαράγδα Φαρίδου, Κλεονίκη Δρούγκα

Περίληψη


Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζουμε μια σειρά δημιουργικών πρακτικών που εφαρμόσαμε στο Σχολείο μας υλοποιώντας συνδιδασκαλίες θρησκευτικών και νεοελληνικής λογοτεχνίας στην Γ΄ Γυμνασίου. Συγκεκριμένα η θεολόγος Σμαράγδα  Φαρίδου και η φιλόλογος Κλεονίκη Δρούγκα, συνδυάσαμε - σε τέσσερις συνεχόμενες διδακτικές συναντήσεις - το  μήνυμα της παραβολής του Καλού Σαμαρείτη με την ιστορία του  κ. Κόυνερ, του Μπ. Μπρεχτ, ενότητα που διδάσκεται στη νεοελληνική λογοτεχνία καθώς και με το περιεχόμενο της ενότητας 6, της ΚΠΑ, δηλαδή αυτό των κοινωνικών προβλημάτων, με αναφορά στη βία γενικότερα, και την ενδοσχολική βία ειδικότερα. Θελήσαμε επομένως μέσω της διαπλοκής των τριών γνωστικών πεδίων, της θεολογίας, της νεοελληνικής λογοτεχνίας και της πολιτικής αγωγής, να δώσουμε και ένα μήνυμα για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας, γνωστής ως bulling.


Λέξεις κλειδιά


συνδιδασκαλία, ενδοσχολική βία, ανθρώπινα δικαιώματα, χριστιανός

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βακαλούδη, Α. (2012). Μέθοδοι διδακτικής και αξιολόγησης στο σύγχρονο σχολείο. Θεσσαλονίκη. Αντ. Σταμούλης.

Βεργίδης, Δ.Κ., Υφαντή, Α.Α. (Επιμ. (2011). Θέματα Εκπαιδευτικής. Πολιτικής. Θεωρητικές αφετηρίες και εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βελτίωση του σχολείου. Αθήνα, Ύψιλον.

Δερβίσης, Σ. (1998). Οι μαθητές μιας τάξης ως κοινωνική ομάδα και η ομαδοκεντρική διδασκαλία. Αθήνα, Gutenberg.

Κογκούλης, Ι. (1994). Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα και η συνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.

Ματσαγγούρας, Η. (2003), Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση, Αθήνα: Γρηγόρη.

Friend, M. (2008), Co-teaching: A simple solution that isn’t simple after all, Journal of Curriculum and Instruction, 2(2), ζ. 9-19.

Huffaker, D. (2005). The educated blogger: Using weblogs to promote literacy in the classroom. AACE Journal, 13(2). 1-98.

Kohler-Evans, P. (2006), Co-teaching: How to make this marriage work in front of the kids, Education, 127(2), ζ. 260 – 264.

Mitchell, G.R. (2000). Simulated public argument as a pedagogical play on worlds. Argumentation and Advocacy, 36, 134-150.

Taylor C. A. (1987), In science education and information transfer, Oxford: Pergamon.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Σμαράγδα Φαρίδου, Κλεονίκη Δρούγκα

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791