Μια πρόταση διδασκαλίας για το μάθημα των θρησκευτικών της Ε΄ Δημοτικού: «Μαθητές και δάσκαλοι»

Μαγδαληνή Δάλλα

Περίληψη


Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται η παρουσίαση μιας πρότασης διδασκαλίας για το Μάθημα των Θρησκευτικών της Ε΄ τάξη του Δημοτικού που υλοποιήθηκε σε σχολείο της Θεσσαλονίκης. Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν πολλαπλοί τόσο γνωστικοί και μαθησιακοί, όσο και παιδαγωγικοί, αλλά και σχετικοί με τις Νέες Τεχνολογίες. Η πρόταση αυτή έχει χρονική διάρκεια τέσσερα διδακτικά δίωρα Η μέθοδος διδασκαλίας και η οργάνωση της τάξης βασίστηκαν, κατά το μεγαλύτερο μέρος, σε ομαδοσυνεργατικά σχήματα εργασίας. Στην πορεία διδασκαλίας εντάχθηκαν τεχνικές διερευνητικής, διαλογικής, συνεργατικής και βιωματικής μάθησης που υποστηρίζουν το θρησκευτικό γραμματισμό των μαθητών/τριών. Στο πλαίσιο της πρότασης αυτής χρησιμοποιείται ως φυσικός χώρος η αίθουσα διδασκαλίας ή το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Η πρόταση αυτή επιδιώκει να καταδείξει ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία καθώς και συμμετοχική και συνεργατική εμπλοκή των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα την οικοδόμηση της μάθησης   και την προσωπική ανάπτυξη των μαθητών/τριών.


Λέξεις κλειδιά


μαθητεία, παραβολές, βιωματική μάθηση, δάσκαλοι του κόσμου

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Απολυτίκιο των 12 Αποστόλων Ανακτήθηκε 7/1/17 από https://www.youtube.com/watch?v=62oNiR1ZBF4

Βούδας Ανακτήθηκε 7/1/2017 από https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%82

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=739

Ιστορική γραμμή Ανακτήθηκε 7/1/17 από http://www.timetoast.com/timelines/1523189

Κουγιουμτζόγλου, Γ.(χ.χ.). Οι Απόστολοι. http://www.pigizois.net/latreia/apostoloi.htm

Λάο Τσε Ανακτήθηκε 7/1/2017 από https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%BF_%CE%A4%CF%83%CE%B5

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=338

Μωάμεθ Ανακτήθηκε 7/1/2017 από https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%89%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B8

Παλαμάς, Κ. (χ.χ.). Στον Δάσκαλο. Ανακτήθηκε 7/1/2017 από http://www.diakonima.gr/2013/02/14/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC/

Ράπτης, Α. & Ράπτη,Α. (1997). Πληροφορική και Εκπαίδευση. Συνολική Προσέγγιση. Αθήνα: Τελέθριον.

Σχολεία του κόσμου Ανακτήθηκε 7/1/2017 από https://www.youtube.com/watch?v=Jjfw8RFS9T4

Συναξαριστής Ανακτήθηκε 7/1/2017 από http://www.saint.gr/649/saint.aspx

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων & Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2016). Πρόγραμμα σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού - Γυμνασίου. Ανακτήθηκε 7/1/2017 από http://www.iep.edu.gr/index.php/el/thriskeftika-programmata-spoudon

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων &Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2016). Νέο Σχολείο-Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου (αναθεωρημένη έκδ.). Ανακτήθηκε 7/1/2017 από http://www.iep.edu.gr/index.php/el/home/40-thriskeftika1/523-thriskeftika-odigoi-ekpaideftikoy

Καινή Διαθήκη

Λκ 8, 1-2. 4, 15

Ιω7, 14-15

Ματθ.5,3-12

Ματθ.4,18-22

Ματθ.9,9

Ιωαν.1, 44-49


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Μαγδαληνή Δάλλα

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791