Η χρήση των πολυτροπικών κειμένων στο μάθημα των θρησκευτικών: Το παράδειγμα της εικόνας

Ναζίρ-Παύλος Ναζάρ

Περίληψη


Τα πολυτροπικά κείμενα μπορούν να αποκτήσουν ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία στο πλαίσιο των μαθημάτων του σχολείου, με σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα. Στην έρευνα που παρουσιάζεται παρακάτω, μελετάται η διαδικασία παραγωγής νέας γνώσης από τις προϋπάρχουσες εμπειρίες και αναπαραστάσεις των μαθητών (βιώνοντας το γνωστό/βιώνοντας το νέο), με τη χρήση πολυτροπικού κειμένου. Έγινε παρουσίαση ενός πολυτροπικού κειμένου (εικόνα) στο εκπαιδευτικό περιβάλλον της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης (Μάθημα των Θρησκευτικών), με σκοπό την αξιοποίηση της εμπειρίας των μαθητών, ώστε να οδηγηθούν σε ένα πρώτο επίπεδο γνώσης, σχετικά με το θέμα του μαθήματος. Μελετήθηκε η εφαρμογή του σε φοιτητές του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, μέσω της συμπλήρωσης γραπτού φύλλου παρατήρησης, κατά τη διάρκεια δύο (2) προσομοιώσεων διδασκαλίας. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων, αφήνει πολλά περιθώρια να συμπεράνει κανείς την υψηλή παιδαγωγική-μετασχηματιστική αξία των πολυτροπικών κειμένων στη διδασκαλία.


Λέξεις κλειδιά


πολυτροπικότητα, επικοινωνία, πολυγραμματισμός, θρησκευτικά

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Kalantzis, M., & Cope, B. (2001). "Multiliteracies". A Framework for Action. Στο M. Kalantzis, & B. Cope, Transformations in Language and Learning: Perspectives in Multiliteracies (σσ. 19-31). Australia: Common Ground Publishing.

Kalantzis, M., & Cope, B. (2013). Νέα μάθηση. Βασικές αρχές για την επιστήμη της εκπαίδευσης. (Ε. Αρβανίτη, Επιμ., & Γ. Χρηστίδης, Μεταφρ.) Αθήνα: Κριτική.

Kress, G. (1988). Communication and Culture. Sydney: University of South Wales Press.

Kress, G., & Van Leeuwen, T. (1996). Reading Images. The Grammar of Visual Design. London: Routledge.

Mezirow, J. (1997). Transformative Learning: Theory to Practice. New Directions for Adult and Continuing Education, 1997(74), 5-12.

Saussure, F. (1979 [1916]). Μαθήματα γενικής γλωσσολογίας. (Φ. Αποστολόπουλος, Μεταφρ.) Αθήνα: Παπαζήσης.

Taylor, E. W. (2008). Transformative learning theory. New Directions for Adult and Continuing Education, 2008 (119), 5-15.

Κουκουνάρας Λιάγκης, Μ. (2015). Επιστήμες της Παιδαγωγικής και πρώτη εφηβεία. Συμβολή στη διδακτική μεθοδολογία της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg.

Κουκουνάρας-Λιάγκης, Μ. (2010). Εκπαιδευτικοί εν δράσει: νέα πολυτροπική διδακτική. Αθήνα: Γρηγόρης.

Μπακιρτζής, Κ. (2000). Βιωματική εμπειρία και κίνητρα μάθησης. Παιδαγωγική Επιθεώρηση (30), 87-109.

ΥΠ.Π.Ε.Θ., & Ι.Ε.Π. (2016). Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων & Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

ΥΠ.Π.Ε.Θ., & Ι.Ε.Π. (2016). Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου - Οδηγός Εκπαιδευτικού. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων & Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Φρυδάκη, Ε. (2009). Η διδασκαλία στην τομή της νεωτερικής και της μετανεωτερικής σκέψης. Αθήνα: Κριτική.

Χατζησαββίδης, Σ. (2005). Η πολυτροπικότητα στη σύγχρονη εγγράμματη κοινωνία ως προϊόν μεταφοράς του βιώματος: προς μια νέα μορφή λόγου. Στο Μ. Πουρκός, & Ε. Κατσαρού (Επιμ.), Βίωμα, μεταφορά και πολυτροπικότητα: εφαρμογές στην επικοινωνία, την εκπαίδευση, τη μάθηση και τη γνώση (σσ. 103-113). Θεσσαλονίκη: Νησίδες.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Ναζίρ-Παύλος Ναζάρ

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791