Η σύνδεση του χρόνου με τον εκκλησιαστικό χρόνο και τις εορτές του μέσα από διαδικτυακά εργαλεία

Δήμητρα Τζημαγιώργη

Περίληψη


Η εισήγηση παρουσιάζει ένα διδακτικό σενάριο μέσω ΤΠΕ για το μάθημα των Θρησκευτικών του Δημοτικού «Χαιρόμαστε γιορτάζοντας» σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Συνδυάζει τη χρήση ΤΠΕ, που προσφέρουν ένα πολυαισθητηριακό και πολυμεσικό περιβάλλον, με νέες τεχνικές διδασκαλίας, όπως «Πέντε π και ένα γ»… εμπλέκοντας ενεργά τους μαθητές/τριες σε διερευνητικές και ομαδοκεντρικές δραστηριότητες. Επιδιώκει την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων θρησκευτικού γραμματισμού, όπως η έννοια-όρος του εκκλησιαστικού χρόνου και της κυκλικότητάς του καθώς και η οριοθέτηση σε αυτόν εορτών αφιερωμένες στη λατρεία του Θεού, του Χριστού, της Παναγίας και προς τιμή των Αγίων ή προς  υπενθύμιση σπουδαίων θρησκευτικών γεγονότων και απόδοσης τιμής από τους Χριστιανούς καθώς και σε γενικότερους μαθησιακούς στόχους. Αποβλέπει, επίσης και στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και στη εκούσια συμμετοχή του/της μαθητή/μαθήτριας στην εκκλησιαστική ζωή και λατρεία. Το σενάριο αναπτύχθηκε με βάση τον εποικοδομιτισμό και την ολιστική προσέγγιση επιτρέποντας την αυτονομία και την προσωπική ανάπτυξη του/της μαθητή/μαθήτριας αναδεικνύοντας τις προσωπικές ικανότητες του καθενός.


Λέξεις κλειδιά


εκκλησιαστικός χρόνος, γιορτές, λατρεία, νέο πρόγραμμα σπουδών, διαδικτυακά εργαλεία

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνόγλωσση

M. Apple, Ιδεολογία και αναλυτικά προγράμματα, μτφρ. Τ. Δαρβέρης, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1986.

Χ. Βασιλόπουλος, Σχολική Θρησκευτική Αγωγή, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008.

Χ. Βασιλόπουλος, Θρησκευτική Αγωγή και αυτονομία του παιδιού, Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη-Αθήνα 1996.

Χ. Βασιλόπουλος, Ο μαθητής ως κριτήριο του Μαθήματος των Θρησκευτικών, Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1993.

Α. Κόκκος & Συνεργάτες, Εκπαίδευση μέσα από τις Τέχνες, Μεταίχμιο, Αθήνα 2011.

Μ. Kουκουνάρας – Λιάγκης, Εκπαιδευτικοί εν δράσει. Νέα πολυτροπική διδακτική, Γρηγόρη, Αθήνα 2011.

Η. Ματσαγγούρας. (επιμ.), Σχολικός Εγγραμματισμός. Λειτουργικός, Κριτικός, Επιστημονικός, Γρηγόρη, Αθήνα 2007.

Β. Μητροπούλου. Οι ΤΠΕ στη Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών, Όστρακον, Θεσσαλονίκη 2015.

Β. Μητροπούλου, Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες στο σύγχρονο σχολείο. Εφαρμογές στη Θρησκευτική Αγωγή, Όστρακον, Θεσσαλονίκη 2014.

Β. Μητροπούλου, Κοινωνικοπολιτικές θεωρίες μάθησης, Ostracon, Θεσσαλονίκη 2015.

Β. Μητροπούλου. & Αθ. Στογιαννίδης, Θεωρίες Μάθησης και Αγωγής, Ostracon, Θεσσαλονίκη 2015.

Συλλογικός Τόμος, Γιατί «Θρησκευτικά» σήμερα; (Πρακτικά διημερίδας, Βόλος 16-17 Απριλίου 1999), εν πλω, Αθήνα 2000.

Συλλογικός Τόμος, Τα Θρησκευτικά στο σύγχρονο σχολείο. Ο διάλογος και η κριτική για το νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου, επιμ. Στ. Γιαγκάζογλου, Α. Νευροκοπλής, Γ. Στριλιγκάς, Αρμός, Αθήνα 2013.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Νέο Σχολείο, Οδηγός Εκπαιδευτικου Στα Θρησκευτικά Δημοτικού – Γυμνάσιο, Αναθεωρημένη Έκδοση Αθήνα 2014.

B. Charlot, Το Σχολείο αλλάζει. Κρίση του Σχολείου και κοινωνικοί μετασχηματισμοί, μτφρ. Ε. Μποναφάτου – Ν. Παπαγεωργίου, Προτάσεις, Αθήνα 1992.

Mezirow & Συνεργάτες , Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση, μτφρ. Γ. Κουλαουζίδης, Μεταίχμιο, Αθήνα 2007.

S.Grundy, Αναλυτικό Πρόγραμμα: Προϊόν ή Πράξις (1987), μτφρ. Ε. Γεωργιάδη, Σαββάλας, Αθήνα 2003.

Γ. Φλουρή, Αναλυτικά Προγράμματα για μια νέα εποχή στην Εκπαίδευση, Γρηγόρη, Αθήνα 1983.

Ξενόγλωσση

R. Goldman., Religious Thinking from Childhood to Adolescence, Routledge and Kegan Paul, London.

M. H. Grimmitt, Religious Education and Human Development, McCrimmons, Great Wakering, Essex 1987.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Δήμητρα Τζημαγιώργη

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791