Θρησκευτική μεταρρύθμιση - Λούθηρος και η διδασκαλία του με ΤΠΕ

Ζωή Τερλιμπάκου

Περίληψη


Η παρουσίαση αφορά ένα διδακτικό σενάριο για το μάθημα των Θρησκευτικών με τη χρήση ΤΠΕ. Η πρόταση απευθύνεται στους μαθητές της Γ ́ τάξης Γυμνασίου, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί με προσαρμογή και σε άλλες τάξεις σε ενότητες με ιστορικό περιεχόμενο. Η διδακτική ενότητα η οποία επιλέχθηκε είναι “Θρησκευτικη μεταρρύθμιση –Λούθηρος»” Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι  το Λογισμικο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και το Λογισμικό power point για το μάθημα των Θρησκευτικών Γ’ τάξης  επιλεγμένες ιστοσελίδες του Διαδικτύου,  έντυπα φύλλα εργασίας (στον επεξεργαστή κειμένου) και ηλεκτρονικό σταυρόλεξο με τη βοήθεια ενός λογισμικού ηλεκτρονικής αξιολόγησης (Hot Potatoes). Το μεγαλύτερο όφελος για τον μαθητή είναι, ότι ενεργοποιείται, συνεργάζεται με τους συμμαθητές του, κρίνει, συνδιαλέγεται και αναπτύσσει συνθετικές ικανότητες Το διδακτικό σενάριο αρχίζει με ένα απόσπασμα ταινίας και ολοκληρώνεται με φύλλο αξιολόγησης. Μέσω του σεναρίου αυτού, οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες παραγωγής ψηφιακού και πολυτροπικού κειμένου. Με τον τρόπο αυτό αισθητοποιούν την αφηρημένη γνώση και κινητοποιούνται στην κατεύθυνση της προσέγγισης και της ανάλυσης του συγκεκριμένου θέματος.


Λέξεις κλειδιά


θρησκευτική μεταρρύθμιση, Λούθηρος, Ζβίγγλιος, Καλβίνος

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Mercer, Ν.(2000). Η συγκρότηση της γνώσης. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Vygotsky, L. (1988). Γλώσσα και σκέψη, (μτφρ. Α. Ροδή). Αθήνα: Γνώση.

Γιαννακοπούλου, Ε. (2003). Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας. Στο: Εθνικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, Ανάπτυξη μεθοδολογίας και διδακτικού υλικού για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών.

Αλμπανάκη, Ξ. (2013). Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις του μαθήματος των θρησκευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με δημιουργική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, Θεσσαλονίκη 2013, 28

Γιαγκάζογλου Σ.(2013).Η φυσιογνωμία και ο χαρακτήρας του θρησκευτικού μαθήματος. Η θρησκευτική αγωγή στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Ανακτήθηκε από http//www.pi-schools.gr/lessons/religioys.analekta/40.pdf, προσπελάστηκε στις 5/2/2013

Μητροπούλου, Β.( 2008).Το εκπαιδευτικό λογισμικό στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, Θεσσαλονίκη, 2008.

Κογκούλης, Ι. (2003). Διδακτική των θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση , Θεσσαλονίκη, 2003.

Berttrand, Υ. (1994). Σύγχρονες Εκπαιδευτικές θεωρίες, Αθήνα 1994,80-82).

ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ : ΤΟΜΟΣ Α ́ & Β ́.( 2003 ). Αθήνα.

Μαραγκός, Χ., Νάκης, Ι., Δαβλάντης, Ι., & Στρατάκη, Κ. (2002). Θεωρίες Μάθησης και η παιδαγωγική τους συμβολή. Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου, ΕΚΠΑ. Αθήνα. Ανακτήθηκε στις 12Δεκεμβρίου 2014 από http://users.sch.gr/cmaragos/ueories_mathishs.doc

Ματσαγγούρας, Η. (1998). Οργάνωση και διεύθυνση της σχολικής τάξης. Αθήνα: Γρηγόρης.

Ματσαγγούρας, Η. (2003).Η διαθεματικότητα στην σχολική γνώση. Εννοιοκεντρική, Αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας. Αθήνα.

Φράγκος, Χ. (1998). Ψυχοπαιδαγωγική : θέματα παιδαγωγικής ψυχολογίας, παιδείας, διδακτικής και μάθησης. Αθήνα: Gutenberg.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Ζωή Τερλιμπάκου

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791