Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ένας διαπολιτισμικός δάσκαλος

Γεώργιος Καδιγιαννόπουλος, Μαρία Καραβίδα

Περίληψη


Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό της την ανάδειξη αρχών και ζητημάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο έργο και στις διδαχές του αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Μέσα από τη μελέτη του έργου και των διδαχών του αγίου Κοσμά του Αιτωλού προέκυψαν δύο χρήσιμα συμπεράσματα. Πρώτον ότι ο άγιος Κοσμάς προσέγγιζε με τη διδασκαλία του αρκετά ζητήματα και αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης όπως: η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, η θέση της γυναίκας, η αλληλεγγύη, η κοινωνική συνοχή, η ισότητα, η ενσυναίσθηση, η θρησκευτική ελευθερία και η διατήρηση και εκμάθηση της μητρικής γλώσσας και δεύτερον ότι υφίσταται άρρηκτη συνεκτική σχέση ανάμεσα στη χριστιανική διδασκαλία και στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, καθώς η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει ως βάση της τις πανανθρώπινες αξίες, τις οποίες πρεσβεύει ανελλιπώς στο πέρασμα των αιώνων η χριστιανική θρησκεία.


Λέξεις κλειδιά


Κοσμάς Αιτωλός, διδαχές, διαπολιτισμική εκπαίδευση

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Batelaan, P. & Van Hoof, C. (1996). Cooperative learning in intercultural education. European Journal of Intercultural Studies, 7 (1), 5-16.

Essinger, H. (1988), Interkultureller Erziehung als antirassistische Erziehung. In: G. Pommerin (1988), Und im Ausland sind die Deutsche auch Fremde. Frankfurt.

Essinger, H. (1990), Interkultureller Erziehung in multiethnischen Gesellschaften. Die Bruecke, 52, 22-31.

Βασιλόπουλος, Χ. (1998), Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Αθήνα: Εκδόσεις «Ορθόδοξου Τύπου».

Καλλιακμάνης, Β. (2003), Υπάρχει αντισημιτισμός και εθνοφυλετισμός στις Διδαχές του αγίου Κοσμά του Αιτωλού;. Στον τιμητικό τόμο προς τιμή του καθηγητή Κ. Φράγκου. Θεσσαλονίκη. Καντιώτης, Α. (2005), Συναξάρι -Διδαχές – Προφητείες. Αθήνα: Εκδόσεις Σταυρός.

Νικολάου, Γ. (2005), Διαπολιτισμική Διδακτική. Το νέο περιβάλλον. Βασικές αρχές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Τριανταφύλλου, Κ. (2003), Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Η βακτηρία των σκλάβων, το καύχημα των Αιτωλών. Θέρμο Τριχωνίδας: Εκδόσεις Ορθόδοξου Φιλανθρωπικού Συλλόγου «Μικρά Ζύμη».


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Γεώργιος Καδιγιαννόπουλος, Μαρία Καραβίδα

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791