Διδάσκω Θρησκευτικά. Διδάσκω διαπολιτισμικά

Γεώργιος Καδιγιαννόπουλος

Περίληψη


Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί μία σχετικά καινούρια έννοια στον χώρο των επιστημών της Αγωγής, η οποία εμφανίστηκε στην εκπαίδευση στον ελλαδικό χώρο τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Από την άλλη το μάθημα των Θρησκευτικών συνιστά διαχρονικά φορέα μετάδοσης αξιών, οι οποίες βοηθούν στην ηθική διάπλαση του παιδιού και στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας του. Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί να ερευνήσει για την ενδεχόμενη ύπαρξη αρχών και ζητημάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος των Θρησκευτικών στο γυμνάσιο. Ως κύριο συμπέρασμα προέκυψε ότι στα σχολικά εγχειρίδια των Θρησκευτικών του γυμνασίου υφίσταται πληθώρα αρχών και ζητημάτων που άπτονται του ενδιαφέροντος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.


Λέξεις κλειδιά


σχολικά εγχειρίδια, θρησκευτικά, διαπολιτισμική εκπαίδευση

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Batelaan, P. & Van Hoof, C. (1996). Cooperative learning in intercultural education. European Journal of Intercultural Studies, 7 (1), 5-16.

Essinger, H. (1988). Interkultureller Erziehung als antirassistische Erziehung, In Pommerin G, Und im Ausland sind die Deutsche auch Fremde, Frankfurt, 58-72.

Essinger, H. (1990). Interkultureller Erziehung in multiethnischen Gesellschaften Die Bruecke, 52, 22-31.

Grimmitt, M. (1994). Religious education and ideology of pluralism British Journal of Religious Education, 16 (3), 133-147.

Gundara, J. (2000). Religion, human rights and intercultural education Intercultural Education, 11 (2), 127-136.

Jackson, R. (2004). Intercultural education and recent European pedagogies of religious education Intercultural Education, 5 (1), 2-14.

Nielsen, J. (1994). Muslims, pluralism and the European nation state European Journal of International Studies, 5 (1), 18-22.

Salvadori, R. (1997). The difficulties of interculturalism European Journal of Intercultural Studies, 8 (2), 185-191.

Zambeta, E. (2000). Religion and national identity in Greek education Intercultural Education, 11 (2), 145-155.

Αναστασίου, Ο. (2011). Ερμηνευτική και εννοιολογική προσέγγιση στη θρησκευτική εκπαίδευση: Μια διαφορετική προοπτική στο μάθημα των Θρησκευτικών Επιστημονικό Βήμα, 15, 201-210.

Βακαλιός, Θ. (1997). Το πρόβλημα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στη Δυτική Θράκη, Αθήνα: Gutenberg.

Γκόβαρης, Χ. (2001). Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Αθήνα: Ατραπός.

Γριζοπούλου, Ο., & Καζλάρη, Π. (2016). Θρησκευτικά Α΄ Γυμνασίου. Παλαιά Διαθήκη. Η προϊστορία του Χριστιανισμού, Αθήνα: ΙΤΥΕ Διόφαντος.

Κανακίδου, Ε., & Παπαγιάννη, Β. (1998). Διαπολιτισμική Αγωγή, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Καραχάλιας, Σ., Μπράτη, Π., Πασσάκος, Δ., Φίλιας, Γ. (2016). Θρησκευτικά Γ΄ Γυμνασίου. Θέματα από την Ιστορία της Εκκλησίας, Αθήνα: ΙΤΥΕ Διόφαντος.

Μπονίδης, Κ. (2004). Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Ματσαγγούρας, Η. (2007). Στρατηγικές διδασκαλίας, Αθήνα: Gutenberg.

Νικολάου, Γ. (2005). Διαπολιτισμική Διδακτική. Το νέο περιβάλλον. Βασικές αρχές, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Νικολάου, Γ. (2007). Η διαθεματική αξιοποίηση των αρχών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης μέσα από το Αναλυτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου, στο συνέδριο «Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας», ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 17-20 Μαΐου 2007, 1173-1185.

Σχισμένος, Κ. (2009). Ο ρόλος του θεολόγου εκπαιδευτικού στο διαπολιτισμικό σχολείο Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 15, 94-104.

Τσανανάς, Γ. & Μπάρλος, Α. (2016). Θρησκευτικά Β΄ Γυμνασίου. Καινή Διαθήκη. Ο Ιησούς Χριστός και το έργο του, Αθήνα: ΙΤΥΕ Διόφαντος.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Γεώργιος Καδιγιαννόπουλος

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791