Η έννοια της θρησκευτικής εμπειρίας στη διαπροσωπική θεωρία ψυχανάλυσης του Erich Fromm: προεκτάσεις στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών

Γεώργιος Χαλκιάς

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία αναδεικνύονται οι βασικότερες θέσεις του Erich Fromm για τη Θρησκευτική Εμπειρία του ανθρώπου, μέσα από τα βιβλία του: «Ο άνθρωπος για τον εαυτό του», «Ψυχανάλυση και θρησκεία», «Η υγιής κοινωνία», «Ο φόβος μπροστά στην ελευθερία» και «Η τέχνη της αγάπης». Επίσης, αναλύεται το ηθικό σύστημα που είχε συγκροτήσει σε επιστημονικά του άρθρα, όπου παρουσιάζεται η Ψυχολογία στενά συνδεδεμένη με τη Φιλοσοφία και τη Θεολογία, ως βασική προϋπόθεση για την πληρέστερη κατανόηση του ανθρώπου. Επιπλέον, στην εργασία γίνεται λόγος για αντιθετικές έννοιες που κατέχουν βασική θέση στη Διαπροσωπική Θεωρία Ψυχανάλυσης του Fromm, όπως η διάκριση μεταξύ ιδιοτέλειας και αγάπης, εσωτερικευμένης και εσωτερικής συνείδησης και συμπεριφοράς, πίστης και αμφιβολίας, παραγωγικότητας και καταστροφικότητας, καθολικής και κοινωνικά επιβαλλόμενης ηθικής, εξουσιαστικών και ανθρωπιστικών θρησκειών, ενώ παρουσιάζονται οι έννοιες της κοινωνικά μορφοποιημένης ανεπάρκειας και της αγάπης. Τέλος αναδεικνύεται η σπουδαιότητα και η εφαρμογή των θέσεων του Erich Fromm στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών με παραδείγματα και αναφορές στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.


Λέξεις κλειδιά


θρησκεία, ψυχανάλυση, Φρομ, θρησκευτική εμπειρία

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Bertrand, Y. (1999). Σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες. (Α. Σιπητάνου & Ε. Λινάρδου, μεταφρ.) Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε 1992).

Cush, D. (1999) “The Relationship between Religious Studies, Religious Education and Theology: Big Brother, Little Sister and The Clerical Uncle?” British Journal of Religious Education, 21;3, pp.137-146.

Foulin, J.- N., Mouchon, S. (2002). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. (Μ. Φανιουδάκη, μεταφρ.) Αθήνα: Μεταίχμιο. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε 1999).

Fromm, E. (1971). Ο φόβος μπροστά στην ελευθερία. (Δ. Θεοδωρακάτος μετάφρ.). Αθήνα: Μπουκουμάνη. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε 1941).

Fromm, E. (1973). Η υγιής κοινωνία. (Δ. Θεοδωρακάτος μετάφρ.) Αθήνα: Μπουκουμάνη. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε 1956).

Fromm, E. (1974). Ψυχανάλυση και θρησκεία. (Α. Μακρίδη μετάφρ.) Αθήνα: Μπουκουμάνη. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε 1950).

Fromm, E. (1974). Ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Έρευνα στην Ψυχολογία της ηθικής. (Δ. Θεοδωρακάτος μετάφρ.) Αθήνα: Μπουκουμάνη. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε 1956).

Fromm, E. (1978). Η τέχνη της αγάπης. (Ε. Γραμμένος, μετάφρ.) Αθήνα: Μπουκουμάνη. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε 1956).

Fromm, E. (1986). Psychoanalyse und Ethik: Bausteine zu einer humanistischen Charakterologie, Munchen: Deutscher Taschenbuch.

Giroux, H. A. (1997). Pedagogy and the politics of hope : theory, culture, and schooling : a critical reader, Boulder, Colo: Westview Press.

Grand'Maison, J. (1970). Nationalisme et religion, Montreal : Librairie Beauchemin.

Jensen, L. (1975). What's right? What's wrong? : A psychological analysis of moral behavior, Washington: Public Affairs Press.

Κογκούλης, Ι. (2014). Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη.

Μαντζαρίδης, Γ. (2002). Χριστιανική Ηθική Ι. Θεσσαλονίκη: Πουρναράς.

Saltzman, L. (1968). Developments in psychoanalysis. New York – London: Grune and Stratton.

Toffler, A. (1979), Learning for tomorrow; the role of the future in education. New York: Random House.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Γεώργιος Χαλκιάς

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791