Το νέο προγραμμα σπουδων στα θρησκευτικα και η σύνδεσή του με την τοπική ιστορία – Το ολοκαύτωμα των εβραίων της Θεσσαλονίκης. Σύνδεση με εκπαιδευτικό δράμα & διαθεματικότητα

Γεώργιος I. Λαδόπουλος

Περίληψη


Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών επιχειρεί ένα νέο διδακτικό και παιδαγωγικό αναπροσανατολισμό, ενίσχυση της συνεργατικής  διαδικασίας και αναπροσαρμογή στα πλαίσια των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο.

Η χρήση των ΤΠΕ και του Εκπαιδευτικού Δράματος,  η προώθηση της Διαθεματικότητας και η αξιοποίηση της Τοπικής Ιστορίας, συνιστούν πολύτιμα εργαλεία στη διδακτική των Θρησκευτικών.

Οι στόχοι είναι προφανείς: η ενίσχυση της κριτικής ικανότητας, η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε ζητήματα / προβλήματα που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα, ο απεγκλωβισμός από το δασκαλοκεντρικό πνεύμα και η γνώση της τοπικής ιστορίας.

Μεθοδολογικά ακολουθούμε όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά και ηλεκτρονικά μέσα, διαμορφώνουμε  φυλλάδια εργασίας/ασκήσεων και διοργανώνουμε επισκέψεις σε σχετικούς ιστορικούς, θρησκευτικούς ή πολιτιστικούς τόπους.

Συμπερασματικά, οι μαθητές αφενός καλούνται να γνωρίσουν την τραγικότητα του Ολοκαυτώματος ως συνέπεια της ναζιστικής ιδεολογίας που προκάλεσε οδύνη στην ανθρωπότητα και αφετέρου να γνωρίσουν τον τρόπο της  εξόντωσης της Ισραηλιτικής  Κοινότητας  Θεσσαλονίκης μέσα από θεωρητικές αναλύσεις,  επιτόπια διδασκαλία και βιωματικές πρακτικές.


Λέξεις κλειδιά


ολοκαύτωμα, γενοκτονία, ναζισμός, τοπική ιστορία

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ασωνίτης Σπυρίδων – Παππάς Θεόδωρος, (Α΄ ΕΚΔΟΣΗ 2006), Τοπική ιστορία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, ΟΕΔΒ, ΑΘΗΝΑ.

ΚΟΥΝΙΟ – ΑΜΑΡΙΛΙΟ ΕΡΙΚΑ, (2006 ΑΠΡΙΛΙΟΣ), 50 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ…ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΕΒΡΑΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΣ.

Κρυμμένα παιδιά στην Ελλάδα της κατοχής (2003), Έκδοση του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος.

ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (2015), Η γερμανική κατοχή σε πεζογράφους της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ παιδεία.

Ζαφείρης Χρήστος (2016), Η Θεσσαλονίκη των εβραίων Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο.

ΚΑΦΤΑΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (1999),ΤΟ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΖΗΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΝΑΣ ΟΜΗΡΟΣ, Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΙΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Παρατηρητής.

Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωμα στο ελληνικό σχολείο (2007), Γιώργος Κόκκινος, Μαρία Βλαχού, Βασιλική Σακκά, Ευαγγελία Κουνέλη, Αγγελουρανία Κώστογλου, Σταύρος Παπαδόπουλος, Αθήνα, Ταξιδευτής.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Γεώργιος I. Λαδόπουλος

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791