Η μετανάστευση στην Αγία γραφή - εκκλησιαστική παράδοση και στη λογοτεχνία. Μια διαθεματική προσέγγιση

Πέτρος Κ. Βλαχάκος, Γεώργιος I. Λαδόπουλος

Περίληψη


Στη  συγκεκριμένη  εισήγηση παρουσιάζουμε  μια  πρόταση  διαθεματικής  προσέγγισης  με θέμα:  «Η μετανάστευση στην Αγία Γραφή – Εκκλησιαστική παράδοση και λογοτεχνία» . Από τη μέχρι τώρα εμπειρία  μας σε αντίστοιχες εφαρμογές στον χώρο του Σχολείου φαίνεται ότι η διαθεματική προσέγγιση επενεργεί θετικά τόσο σε διδακτικό, όσο και σε παιδαγωγικό επίπεδο. Η διαθεματική διδασκαλία με το συγκεκριμένο θέμα εφαρμόστηκε σε φοιτήτριες/ φοιτητές του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. (25/4/2017). Οι στόχοι της διαθεματικής προσέγγισης είναι η κατανόηση του διαχρονικού φαινομένου της μετανάστευσης μέσα από λογοτεχνικά και θεολογικά κείμενα, η εφαρμογή καινοτόμου διδακτικού μοντέλου (εκπαιδευτικού δράματος), η πρόκληση της αυτενέργειας των μαθητών και η έκφραση των σκέψεων και των συναισθημάτων. Η διαθεματική προσέγγιση ως καινοτόμο διδακτικό μοντέλο είναι εφαρμόσιμη, αλλά προϋποθέτει σωστό σχεδιασμό, επιλογή κατάλληλου θέματος και μεράκι.


Λέξεις κλειδιά


διαθεματικότητα, μετανάστευση, λογοτεχνία, θεολογία

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Jacobs H.(1989): Interdisciplinary Curriculum: design and implementation, Alexandria.

Αυδή Α. – Χατζηγεωργίου Μ. (2007): Η τέχνη του Δράματος στην εκπαίδευση, εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, Α΄ Έκδοση.

Ματσαγγούρας Η.(2002): Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα.

Θεοφιλίδη Χ.(1987), Διαθεματική Προσέγγιση της Διδασκαλίας, Λευκωσία.

Σαλβαράς Γ (2004): Διεπιστημονικότητα, διαθεματικότητα στα προγράμματα σπουδών: θεωρητική θεώρηση και

θεμελίωση, στο συλλογικό τόμο « Διαθεματικότητα και Εκπαίδευση», εκδ. Πατάκης, Αθήνα.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Πέτρος Κ. Βλαχάκος, Γεώργιος I. Λαδόπουλος

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791