Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο: Πρακτικές και διαδικασίες εφαρμογής στην τάξη

Αλέξανδρος Κόπτσης

Περίληψη


Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο απαιτεί μία νέα διαφορετική διδακτική πρακτική και παιδαγωγική αντιμετώπιση. Για την εφαρμογή του κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση των εκπαιδευτικών με προγραμματισμένη επιμόρφωση, η οποία θα αναφέρεται τόσο στο θεωρητικό μέρος της παρέμβασης όσο κυρίως στην πρακτική εφαρμογή  συγκεκριμένων σχεδίων μαθήματος και μεθοδολογίας, η οποία θα προκύπτει από τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας αλλά και τις θεωρίες μάθησης. Στην μελέτη αυτή θα παρουσιαστούν οι συγκεκριμένες πρακτικές, τα απαιτούμενα βήματα και οι διαδικασίες εφαρμογής του νέου Προγράμματος Σπουδών. Τέλος θα παρουσιαστεί μία θεματική ενότητα της Πέμπτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστεί η διδακτική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, θα περιγραφούν όλα τα στάδια εφαρμογής της διδακτικής ενότητας, καθώς και οι δραστηριότητες. Τέλος θα παρουσιαστούν τα φύλλα εργασίας και ο τρόπος αξιολόγησης της διδακτικής ενότητας και των μαθητών.

Λέξεις κλειδιά


νέο πρόγραμμα σπουδών, σχέδιο μαθήματος, εφαρμογή, θρησκευτικά

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βαλλιανάτος, Α. (Επιμ.). (2007). Θρησκευτική Ετερότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση: Ένα βοήθημα για το σχολείο. Αθήνα: Συμβούλιο της Ευρώπης.

Βασιλόπουλος, Χ. (2008). Σχολική Θρησκευτική Αγωγή. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Berelson, B. (1952). Content analysis in communication research. New York

Γιαγκάζογλου, Σ., Νευροκοπλής, Α., Στριλιγκάς, Γ. (Επιμ.). (2013). Τα Θρησκευτικά στο σύγχρονο σχολείο. Ο διάλογος και η κριτική για το νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου. Αθήνα: Αρμός.

Grimmitt, M.H. (2007). Pedagogies of Religious Education, Case Studies in the Research and Development of Good Pedagogic Practice in RE, McCrimmons, Essex: Great Wakering.

Hopf, D. (1982). Διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας. Παραδοσιακοί και σύγχρονοι τρόποι οργάνωσης της διδασκαλίας. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Καζαμίας, Α.- Κασσωτάκης, Μ. (1995). Ελληνική εκπαίδευση. Προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού. Αθήνα

Κουκουναράς-Λιάγκης, Μ. (2010). Διαπολιτισμική Θρησκευτική Αγωγή στο ελληνικό σχολείο: Ένα μάθημα για όλους και όχι διαθρησκειακό. Σύναξη 115, σ. 37-49.

Κόπτσης, Α, (2006). Η Διαθεματική διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο ελληνικό σχολείο. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Νέο Π.Σ. Δημοτικού-Γυμνασίου –Λυκείου-Οδηγός Εκπαιδευτικού http://www.iep.edu.gr/index.php/el/?option=com_content&view=article&id=451


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Αλέξανδρος Κόπτσης

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791