Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως βασική προσέγγιση της μαθησιακής διαδικασίας στα νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών

Πολύβιος Ι. Στράντζαλης

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να αναδείξει την αναγκαιότητα εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο Μάθημα των Θρησκευτικών όχι μόνο εξαιτίας της ανομοιογένειας του μαθητικού πληθυσμού αλλά και της εφαρμογής των νέων παιδαγωγικών θεωριών που δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες των μαθητών και την αποτελεσματική μάθηση. Πρόθεση είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τη φιλοσοφία και την πρακτική της διαφοροποίησης της διδασκαλίας έτσι ώστε να την οικειοποιηθούν και να την εφαρμόζουν κάθε φορά που χρειάζεται. Ιδιαίτερα μάλιστα τα νέα Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού – Γυμνασίου και Λυκείου που καλούνται να αξιοποιήσουν τις διαφορετικές πολιτιστικές προσεγγίσεις, ηθικές στάσεις κ.α. δίνουν τη δυνατότητα στους δασκάλους και τους θεολόγους να οργανώσουν και να εφαρμόσουν τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας στις τάξεις τους. Η συγγραφή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών σε συνδυασμό με το Φάκελο Υλικού του Μαθήματος που θα διανεμηθεί στους μαθητές από το επόμενο σχολικό έτος, δηλαδή τη δημιουργία υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού θα  διευκολύνει στην πράξη της διαφοροποίηση της διδασκαλίας.


Λέξεις κλειδιά


διαφοροποιημένη διδασκαλία, νέα προγράμματα σπουδών, μάθημα των θρησκευτικών

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αργυρόπουλος, Β. (2013). Διαφοροποίηση και διαφοροποιημένη διδασκαλία: θεωρητικό υπόβαθρο και βασικές αρχές στο: Παντελιάδου, Σ. & Φιλιππάτου Δ. (επιμέλεια) Συλλογική εργασία (2013). Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: θεωρητικές προσεγγίσεις & εκπαιδευτικές πρακτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Βακαλούδη, Α. (2012). Μέθοδοι διδακτικής και αξιολόγησης στο σύγχρονο σχολείο. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αντ. Σταμούλη.

Βαστάκη, Μ. (2010). Η διαφοροποίηση στη διδασκαλία. Επιστημονικό Βήμα. τ. 12. Αθήνα.

Βασιλόπουλου, Χ. Κ. (2006). Παιδαγωγικά μελετήματα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας.

Βασιλόπουλου, Χ. Κ. (2008). Σχολική Θρησκευτική Αγωγή. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας.

Dune, R. - Wragg, T. (2003). Αποτελεσματική διδασκαλία. Αθήνα: Εκδόσεις Σαβάλλας.

Κανάκης, Ι.Ν. (1991). Η εσωτερική διαφοροποίηση και η εξατομίκευση της διδασκαλίας – μάθησης. Νεοελληνική Παιδεία, 23, 33-49.

Κουκουνάρας – Λιάγκης, Μ., (2011). Εκπαιδευτικοί εν δράσει: νέα πολυτροπική διδακτική. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Κουτσελίνη, Μ., και Αγαθαγγέλου, Μ.(2009). Διαφοροποίηση διδασκαλίας: Η κοινωνική, η Ακαδημαϊκή και η Διδακτική Πτυχή. Ανακτήθηκε από https://www.ucy.ac.cy/release/documents/Publications/Greek/KoutseliniAgathangelou_DifferentiationofTeachingActionResearch.pdf

Κουτσελίνη – Ιωαννίδου, Μ., Διαφοροποίηση διδασκαλίας - Μάθησης: Από τη Θεωρία στην Πράξη. Ανακτήθηκε από http://www.pee.gr/wp-content/uploads/praktika_synedrion_files/e27_11_03/sin_ath/mer_c_th_en_v/koytselini.htm

Μητροπούλου, Β. (2015). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη Διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ostracon.

Μητροπούλου, Β. (2015). Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης: προτάσεις εφαρμογής στη διδακτική Πράξη με χρήση Η/Υ. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ostracon.

Tomlinson, C.A. (2007). Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

ΥΠΠΕΘ/ΙΕΠ/ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. (2014). Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού- Γυμνασίου, Αθήνα. Ανακτήθηκε από http://iep.edu.gr/index.php/el/thriskeftika-odigoi-ekpaideftikoy

ΥΠΠΕΘ/ΙΕΠ/ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. (2014) Πρόγραμμα Σπουδών στα θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου, αναθεωρημένη έκδοση, Αθήνα. Ανακτήθηκε από http://iep.edu.gr/index.php/el/thriskeftika-programmata-spoudon

ΥΠΠΕΘ/ΙΕΠ/ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. (2014). Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Λυκείου, Αθήνα. Ανακτήθηκε από http://iep.edu.gr/index.php/el/thriskeftika-odigoi-ekpaideftikoy

ΥΠΠΕΘ/ΙΕΠ/ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. (2016). Πρόγραμμα Σπουδών στα θρησκευτικά Λυκείου, Αθήνα. Ανακτήθηκε από http://iep.edu.gr/index.php/el/thriskeftika-programmata-spoudon

ΥΠΠΕΘ/ΙΕΠ/ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. (2017). Φάκελος Μαθήματος. Η θρησκεία στη ζωή, στην ιστορία και στον πολιτισμό: πορεία μέσα από αντιθέσεις. Έντυπο υλικό στα Θρησκευτικά Β΄ Γυμνασίου. ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Ανακτήθηκε από http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B118/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE/21-0189-01_Thriskeutika_B-Gymnasiou_BM.pdf

Strading, B., & Saunders, L. (1993) Differentiation in practice : responding to the needs of all pupils Educational Resarch, 35(2) pp. 127-137.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Πολύβιος Ι. Στράντζαλης

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791