Οι σχολικές, εκπαιδευτικές εκδρομές-επισκέψεις και η συμβολή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σκέψεις, βιώματα και προβληματισμός από την εκπαιδευτική πραγματικότητα

Βλασία Δ. Κασκανιώτη

Περίληψη


Οι εκπαιδευτικές εκδρομές-επισκέψεις είναι ένα σημαντικό βοήθημα στα χέρια του εκπαιδευτικού, το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει, προκειμένου να πετύχει την άμεση και βιωματική αντίληψη του διδασκομένου θέματος και την εμπειρική κατάκτηση της γνώσης. Αφού γίνει σύντομη αναφορά στην πρόβλεψη του νόμου για τις μορφές και το σκοπό των σχολικών εκδρομών, καταβάλλεται μία προσπάθεια να διερευνηθεί η γνωστική αξία τους και η ευκαιρία που παρέχουν για την προσέγγιση της θείας Αλήθειας, κάτι που υπερβαίνει τα όρια της σκέψης με λογικούς όρους, καθώς και η δι’ αυτών ανάδειξη αξιών και ήθους, που είναι απαραίτητα για να αντισταθούν οι νέοι στις στρεβλές καταστάσεις που παρεισφρέουν στην κοινωνική πραγματικότητα. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχοσυναισθηματική και κοινωνικοποιητική αξία τους καθώς και στη σημασία τους για την ενδυνάμωση των σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τον εκπαιδευτικό. Επίσης τονίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος σηκώνει το ειδικό βάρος της όλης προετοιμασίας και της επιτυχούς διεξαγωγής τους.


Λέξεις κλειδιά


εκδρομή, βίωμα, εκπαιδευτικός, διδασκαλία

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αναστασιάδης, Βασ. Κ. (1993). Ψυχοπαιδαγωγική της εφηβικής ηλικίας. Ο τρόπος της αγωγής σήμερα στο σχολείο και στην οικογένεια. Αθήνα: Βιβλιογωνία.

Ασπιώτης, Αρ. Α. (2008). Το παιδί και η θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. Αθήνα: χ. ε.

Βασιλόπουλος, Χρ. Κ. (1993). Ο μαθητής ως κριτήριο του μαθήματος των Θρησκευτικών. (2η έκδοση). Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Βασιλόπουλος, Χρ. Κ. (2008). Σχολική θρησκευτική αγωγή. Σειρά Παιδαγωγικές μελέτες. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Βλάχος, Ιερ. Μητρ. Ναυπάκτου κ Αγίου Βλασίου. (2000). γέννημα και θρέμμα ρωμηοί. (2η έκδοση). Λειβαδιά: Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας).

Κακαβούλης, Αλέξ. Κ. ( 1994). Ηθική ανάπτυξη και αγωγή. Αθήνα: Έκδοση συγγραφέα.

Κογκούλης, Ιωάν. Β. (2003). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Κεφαλάς, Νεκτάριος, Μητροπολίτης, άγιος. (2000). Εὐγενίου Βουλγάρεως, Σχεδίασμα περί τῆς Ἀνεξιθρησκείας, ἤτοι περί ἀνοχῆς τῶν ἑτεροθρήσκων. (2η έκδοση). Αθήνα: Παναγόπουλος.

Ξωχέλλης, Παναγ. Δ. (2007). Σχολική παιδαγωγική. Σειρά Παιδαγωγική και εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη:

Σακελλαρίου Μαρ., & Ζεμπύλας Μιχ., & Πέτρου Αλέξ. (2010). Ηθική και εκπαίδευση, διλήμματα και προοπτικές. Αθήνα: Κριτική

Σταυρόπουλος, Αλέξ. Μ. (2012). Ορθόδοξη, συμβουλευτική ποιμαντική. Αθήνα: Αρμός.

Στογιαννίδης, Αθαν. Β. (2013). Μελετήματα σχολικής παιδαγωγικής και διδακτικής του μαθήματος των θρησκευτικών Α΄. Σειρά Χριστιανοπαιδαγωγικές μελέτες και έρευνες. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Τσάγκας, Ιω. Β. (2012). Το παιδί της σχολικής ηλικίας και ο έφηβος μαθητής στην εκκλησιαστική κοινότητα. Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. (2η έκδοση) Σειρά Χριστιανοπαιδαγωγικές μελέτες και έρευνες. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Βλασία Δ. Κασκανιώτη

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791