Η θρησκευτική εμπειρία υπό το πρίσμα της νευροδιδακτικής. Διδακτική πρόταση εργασίας με το μοντέλο credition

Δήμητρα Γκίρλου

Περίληψη


H αποθήκευση γεγονότων και γνώσεων στον εγκέφαλο αποτελεί εν γένει το πιο σημαντικό και περίπλοκο δομικό στοιχείο του. «Credition» (credence + cognition = πίστη + νόηση) είναι ένας νέος όρος που περιγράφει τις ενέργειες του ατόμου οι οποίες σχετίζονται με αυτό που αναφέρεται ως «πιστεύω».  Οι creditions γίνονται αντιληπτές ως βασικές διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται τόσο με την αποθήκευση γεγονότων και γνώσεων στον εγκέφαλο όσο και με ψυχολογικές λειτουργίες όπως το συναίσθημα και η νόηση  οι οποίες ανήκουν στις Γνωσιακές Νευροεπιστήμες. Με βάση την παραπάνω θεώρηση, δημιουργήθηκε ένα ανθολόγιο θεματικών ενοτήτων από τα περιεχόμενα των νέων Π.Σ. του ΜτΘ για την Β΄ τάξη Γυμνασίου. Αφού οργανώθηκε σε τέσσερα  διδακτικά δίωρα δημιουργήθηκαν φύλλα εργασίας, τα οποία και μοιράστηκαν στους μαθητές. Με αναλυτικές οδηγίες που ακολούθησαν ζητήθηκε από τους μαθητές να τροποποιήσουν/ μετασχηματίσουν τις αρχικές θέσεις που προέκυπταν από τις θεματικές με βάση τα συναισθήματα. Η πρώτη ανάλυση  των αποτελεσμάτων δείχνει να συμφωνεί σε πολλά σημεία με την θεωρία των Creditions.


Λέξεις κλειδιά


πίστη, νόηση, credition

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Angel HF (2011) Can the concept of creditions be applicable to Psychology of Religion? In: Wege zum Menschen 63:4–26

Azari N, Nickel J, Wunderlich G, Niedeggen M, Hefter H, Tellmannn L, Herzog H, Stoerig P, Birnbacher D, Seitz R (2001) Neural correlates of religious experience. European Journal of Neuroscience 13:1649–1652

Boyer P (2003) Science, Erudition and Relevant Connections. Journal of Cognition and Culture 3(4)344–358

Boyer P (2003) Religious thought and behavior as by-products of brain function. Cognitive Sciences 7(3)119–124

Mitropoulou V (2017) Understanding Young People Worldview. Practical Example of how to Work with the Model of Credition. In: Processes of Believing: The Acquisition, Maintenance, and Change in Creditions. Angel H.F, Oviedo L, Paloutzian, R.F, Runehov A, Seitz R.J. (eds) Springer,363-374

Seitz R.J, Schafer R, Scherfeld D, Friederichs S, Popp K, Wittsack J, Azari N.P, Franz M (2008) Valuating other people’s emotional face expression: A combined functional magnetic resonance imaging and electroencephalography study. Neuroscience 152:713-722. Ανακτήθηκε από: http://credition.at/modell/ την: 02/03/2017


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Δήμητρα Γκίρλου

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791