Ο διάλογος Θρησκείας και Επιστήμης, ως διδακτικό αντικείμενο του θρησκευτικού μαθήματος

Νικόλαος Παύλου

Περίληψη


Στοιχεία που αφορούν το διάλογο θρησκείας-επιστήμης διδάσκονται σε τάξεις του Λυκείου. Στόχος της εισήγησης είναι να συζητηθούν κάποιες θεωρητικές προϋποθέσεις, οι οποίες θα χρησιμεύσουν στη διδασκαλία σχετικών ενοτήτων του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Το θέμα των σχέσεων της Αγίας Γραφής με τις φυσικές επιστήμες εξακολουθεί και σήμερα να είναι επίκαιρο και να απασχολεί τη σκέψη. Είναι γνωστό ότι στο παρελθόν οδήγησε σε παρεμβάσεις στο έργο της επιστημονικής έρευνας,  αλλά και σε υποβάθμιση της συμβολής της Αγίας Γραφής στη συγκρότηση του δυτικού πολιτισμού,  περιορίζοντας έτσι το ρόλο της θρησκείας στη ζωή του ανθρώπου.

Πυξίδα για το διάλογο θα αποτελέσει η στάση των βιβλικών συγγραφέων, που γνώριζαν τις αντιλήψεις της εποχής τους και τις χρησιμοποιούσαν για να αναπτύξουν το θεολογικό προβληματισμό τους. Οπότε σε αυτόν θα χρησιμοποιηθούν τα σύγχρονα πορίσματα των φυσικών επιστημών, τα οποία μπορούν να ανοίξουν νέους ορίζοντες στην έρευνα της Αγίας Γραφής, αφού θα γίνουν αφορμή να καταγραφούν ερωτήματα που απαιτούν νηφάλιες και εμπεριστατωμένες απαντήσεις, και θα δημιουργήσουν προκλήσεις που θα δώσουν το έναυσμα για μία δημιουργική προσέγγιση.


Λέξεις κλειδιά


θρησκεία, επιστήμη, γένεσις, διάλογος

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Dinham Adam and Francis Matthew (2015). Religious literacy in policy and practice, Bristol 2015: Policy Press.

Edwards Katie (2015). Rethinking Biblical Literacy, London : Bloomsbury Academic.

Κωνσταντίνου Μιλτιάδης (1985). «Το κοσμοείδωλο της Παλαιάς Διαθήκης. Προϋποθέσεις θεολογικής θεώρησης του κόσμου», ΕΕΘΣΘ, τ. 28ος, Θεσσαλονίκη, σ. 431-454.

Κωνσταντίνου Μιλτιάδης (1998). Ρήμα Κυρίου κραταιόν. Αφηγηματικά κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη, Θεσσαλονίκη: Π.Σ. Πουρναρά.

Κωνσταντίνου Μιλτιάδης (2016). Μικρές ΕρμηνευτικέςΜελέτες σε αφηγηματικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, Θεσσαλονίκη: Ροπή.

Μούρτζιος Ι.Χ. (2012). Η μεταιχμαλωσιακή ιουδαϊκή κοινότητα στον Τριτοησαΐα. Ιστορία-Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Πουρναράς.

Παπαπέτρου Κωνσταντίνος (1987). «Πίστη και Γνώση», Ανάτυπο από το «Επίσημοι Λόγοι» του Πανεπιστημίου Αθηνών (27ος τόμος), Αθήναι: ΕΚΠΑ.

Preuβ Horst Dietrich, Επιμέλεια-Μετάφραση Ι. Μούρτζιος (2011). Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, σσ. 437-438 7 Γεν 1,26

Vogels Walter (1988). « Like One of Us, Knowing Tob and Ra (Gen 3:22)», Semeia, 81, 145-157


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Νικόλαος Παύλου

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

e-ISSN: 2585-3791