Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 1 (2018) Reflexions sur le deperissement de l’état Λεπτομέρειες   PDF (Français (Canada))
Alain Supiot (Professeur du Collège de France)
 
Τόμ. 1 (2018) Victim’s interests in criminal law and their implementation in the European Union directives Λεπτομέρειες   PDF (English)
Elżbieta Hryniewicz-Lach (Ph.D. Adam-Mickiewicz-University of Poznań)
 
Τόμ. 1 (2018) Some brief notes on Decision no 3220/2017 of Piraeus’ Single-Member Court of First Instance Περίληψη   PDF (English)
Chronis P Tsimpoukis (Editor)
 
Τόμ. 1 (2018) Single-member First Instance Court of Piraeus 3220/2017 Λεπτομέρειες   PDF (English)
Georgia Gkintzou, (Judge of First Instance), P. Bouboucheropoulos (Attorney), A. Tsamis (Attorney)
 
Τόμ. 1 (2018) Les effets de la Charte sociale européenne sur le droit national relatif à la délimitation du temps de travail par le temps de repos à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de Justice de l'Union Européenne * Λεπτομέρειες   PDF (Français (Canada))
Anghel, Răzvan (Juge, Président de la Première section civile à la Cour d'appel de Constanta)
 
Τόμ. 1 (2018) Regulating Surrogacy: Chances and Pitfalls Περίληψη   PDF (English)
Eleni Zervogianni (Assistant Professor of Civil Law of Aristotle University of Thessaloniki))
 
Τόμ. 1 (2018) Bias or hate incidents as criminal acts – The new provision of Art. 361 B of the Greek Penal Code Λεπτομέρειες   PDF
Πέτρος Αλικάκος (Πρόεδρος Πρωτοδικών)
 
Τόμ. 1 (2018) Kαι πάλι για το μάθημα των θρησκευτικών Λεπτομέρειες   PDF
Κώστας Σταμάτης (Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.)
 
Τόμ. 1 (2018) Supranational delineation of criminal repression: ideological developmental axes of EU criminal law Περίληψη   PDF (English)
Μαρία Καϊάφα - Γκμπάντι (Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.)
 
Τόμ. 1 (2018) «Η μεταφορά της φορολογικής έδρας στην αλλοδαπή και οι συνέπειες στη νομική προσωπικότητα» Περίληψη   PDF
Γεώργιος Κ. Βασιλειάδης, Χρήστος Ράππος
 
Τόμ. 1 (2018) «Ο νεοπαγής θεσμός των θρησκευτικών νομικών προσώπων κατά το Ν. 4301/2014» Περίληψη   PDF
Στυλιανή Χ. Ταπουρίδου (Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΑΠΘ)
 
Τόμ. 1 (2018) Επίδοση σε νομικά πρόσωπα «αγνώστου διαμονής» Περίληψη   PDF
Παναγιώτης Μπαντοτάκης
 
Τόμ. 1 (2018) Επίδοση σε νομικά πρόσωπα υπό δικαστική εκκαθάριση ή πτώχευση και νομικά πρόσωπα στερούμενα διοίκησης Περίληψη   PDF
Ευστρατία Ν. Κώστογλου
 
Τόμ. 1 (2018) Επίδοση σε υποκάστημα νομικού προσώπου - Ιδίως η επίδοση σε υποκάστημα Τράπεζας με αφορμή την κατάσχεση στα χέρια της ως τρίτης (983 § 4 ΚΠολΔ) Περίληψη   PDF
Ελένη Κυριακίδου
 
Τόμ. 1 (2018) Ευθανασία- πορίσματα νομολογίας και συνταγματική οπτική Λεπτομέρειες   PDF
Χρήστος Ν. Ράμμος (Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας)
 
Τόμ. 1 (2018) Η αποκαταστατική μεταχείριση της εγκληματικότητας ως νέα προοπτική στην αντεγκληματική πολιτική Λεπτομέρειες   PDF
Κατερίνα Σούλου (Yποψήφια διδάκτορας Aix-Marseille Université)
 
Τόμ. 1 (2018) Η επίδοση στο Ελληνικό Δημόσιο Περίληψη   PDF
Αλεξία Φλώρου
 
Τόμ. 1 (2018) Η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας στο πολίτευμα Λεπτομέρειες   PDF
Γιώργος Καραβοκύρης (Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.)
 
Τόμ. 1 (2018) Η νομική προσωπικότητα της επιχείρησης και η ελευθερία εγκατάστασης στο δίκαιο της ΕΕ Περίληψη   PDF
Χριστίνα Σπύρου
 
Τόμ. 1 (2018) Ισότητα και αξιοκρατία: Το Συνταγματικό πλαίσιο επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα Λεπτομέρειες   PDF
Ιφιγένεια Καμτσίδου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.)
 
Τόμ. 1 (2018) Καταλογισμός γνώσης σε νομικά πρόσωπα ιδίως σε τραπεζικό και πτωχευτικό δίκαιο Περίληψη   PDF
Θεοδώρα Νούλη, Ανδρέας Χατζηνάκης
 
Τόμ. 1 (2018) Καταλογισμός έννομων συνεπειών από δράση της εταιρίας σε μέλη της: μια πρόκληση για νομοθέτη και δικαστή Περίληψη   PDF
Βασιλική Βάρδα, Ρωξάνη Τσοχαταρίδου
 
Τόμ. 1 (2018) Ο ακυρωτικός έλεγχος και οι νεώτερες εξελίξεις της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας Λεπτομέρειες   PDF
Κατερίνα Ν. Σακελλαροπούλου (Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας)
 
Τόμ. 1 (2018) Ο προσδιορισμός του προσώπου του εργοδότη στο πλαίσιο των ομίλων επιχειρήσεων. Περίληψη   PDF
Αγγελική Πολυχρονιάδου
 
Τόμ. 1 (2018) Οι περιορισμοί του δικαιώματος διαγραφής κατά το Άρθρο 17 παρ. 3 του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/697) Περίληψη   PDF
Φανή Τζιουρά (Δικηγόρος (LL.M.)
 
1 - 25 από 35 Στοιχεία 1 2 > >> 
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013