Τόμ. 1 (2018)

Πίνακας Περιεχομένων

Μελέτες

Ευθανασία- πορίσματα νομολογίας και συνταγματική οπτική
Χρήστος Ν. Ράμμος (Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας)
PDF
Ο ακυρωτικός έλεγχος και οι νεώτερες εξελίξεις της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας
Κατερίνα Ν. Σακελλαροπούλου (Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας)
PDF
Kαι πάλι για το μάθημα των θρησκευτικών
Κώστας Σταμάτης (Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.)
PDF
Victim’s interests in criminal law and their implementation in the European Union directives
Elżbieta Hryniewicz-Lach (Ph.D. Adam-Mickiewicz-University of Poznań)
Reflexions sur le deperissement de l’état
Alain Supiot (Professeur du Collège de France)
Η αποκαταστατική μεταχείριση της εγκληματικότητας ως νέα προοπτική στην αντεγκληματική πολιτική
Κατερίνα Σούλου (Yποψήφια διδάκτορας Aix-Marseille Université)
PDF
Μαρία Καϊάφα - Γκμπάντι (Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.)
Ισότητα και αξιοκρατία: Το Συνταγματικό πλαίσιο επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα
Ιφιγένεια Καμτσίδου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.)
PDF
Φανή Τζιουρά (Δικηγόρος (LL.M.)
PDF
Γιώργος Χιονίδης
PDF
Bias or hate incidents as criminal acts – The new provision of Art. 361 B of the Greek Penal Code
Πέτρος Αλικάκος (Πρόεδρος Πρωτοδικών)
PDF

Εισηγήσεις-Παρεμβάσεις

Η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας στο πολίτευμα
Γιώργος Καραβοκύρης (Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.)
PDF

Νομολογία

Single-member First Instance Court of Piraeus 3220/2017
Georgia Gkintzou, (Judge of First Instance), P. Bouboucheropoulos (Attorney), A. Tsamis (Attorney)
Chronis P Tsimpoukis (Editor)

Ετήσιο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Σπουδαστών

Στυλιανή Χ. Ταπουρίδου (Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΑΠΘ)
PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013