Τόμ. 1 (2018)

Πίνακας Περιεχομένων

Μελέτες

Ευθανασία- πορίσματα νομολογίας και συνταγματική οπτική
Χρήστος Ν. Ράμμος
PDF
Ο ακυρωτικός έλεγχος και οι νεώτερες εξελίξεις της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας
Κατερίνα Ν. Σακελλαροπούλου
PDF
Kαι πάλι για το μάθημα των θρησκευτικών
Κώστας Σταμάτης
PDF
Victim’s interests in criminal law and their implementation in the European Union directives
Elżbieta Hryniewicz-Lach
Reflexions sur le deperissement de l’état
Alain Supiot

Νομολογία

Single-member First Instance Court of Piraeus 3220/2017
Georgia Gkintzou,, P. Bouboucheropoulos, A. Tsamis
Chronis P Tsimpoukis
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013