Η νομική προσωπικότητα της επιχείρησης και η ελευθερία εγκατάστασης στο δίκαιο της ΕΕ

Χριστίνα Σπύρου

Περίληψη


       Η εγκατάσταση και η αναγνώριση των ενωσιακών εταιριών έχουν πολύ μεγάλη σημασία, δεδομένης της διαφορετικότητας των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών σε σχέση με τον σύνδεσμο για την ανεύρεση του εφαρμοστέου δικαίου στις εταιρικές σχέσεις. Η κινητικότητα των εταιριών και η ικανότητά τους να ασκούν οικονομική δραστηριότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέονται με την αναγνώριση της ικανότητας δικαίου και της νομικής τους προσωπικότητας από τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσδιορίζει, μέσα από τη νομολογία του, το περιεχόμενο της ελευθερίας εγκατάστασης των εταιριών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις προϋποθέσεις περιορισμού της. Εξετάζει περιορισμούς της ελευθερίας εγκατάστασης που επιβάλλονται τόσο από το κράτος μέλος υποδοχής όσο και από το κράτος μέλος ίδρυσης μιας εταιρίας, σε σχέση με την κύρια ή τη δευτερεύουσα εγκατάστασή της. Παρόλο που το Δικαστήριο, μέσα από τις αποφάσεις του, συμβάλει σημαντικά στην αναγνώριση και την εγκατάσταση των ενωσιακών εταιριών, δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να προσδιορίσει με ακρίβεια το περιεχόμενο της έννοιας της ελευθερίας εγκατάστασης, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εταιριών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Λέξεις κλειδιά


ελευθερία εγκατάστασης, μεταφορά έδρας, νομική προσωπικότητα

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Χριστίνα Σπύρου

Άδεια Creative Commons

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .


e-ISSN: 2529-0401