ΤΧΣ, ΤΑΙΠΕΔ και 'Υπερταμείο': ΝΠ του δημοσίου που δεν ανήκουν στον δημόσιο τομέα

Δήμητρα Ε. Πασιαλή

Περίληψη


Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ) και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., γνωστή ως Υπερταμείο τυγχάνουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία επιτελούν  δημοσίους σκοπούς χωρίς αυτά να ανήκουν στον δημόσιο τομέα. Ιδρύθηκαν με νόμο στην περίοδο των Μνημονίων, τα κεφάλαιά τους καλύπτονται στο σύνολό τους αποκλειστικά από το Ελληνικό Δηµόσιο και εξυπηρετούν δημόσιο συμφέρον. Έχουν συσταθεί με την εταιρική μορφή των ΑΕ και υπόκεινται στους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Κύριο έργο των νομικών προσώπων είναι η ελάφρυνση του δημοσίου χρέους μέσω της διαχείρισης του  δημοσίου χρήματος και της  αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του κράτους που μεταβιβάζονται σε αυτά. Η αντίφαση ανάμεσα στο δημόσιο χαρακτήρα των Ταμείων και τη νομική μορφή ΝΠΙΔ, δημιουργεί ερωτηματικά ως προς την νομική φύση αυτών και περαιτέρω τον τρόπο διαχείρισης του δημοσίου χρήματος και περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου. Από την εξέτασή τους προκύπτει ότι δεν μπορούν να εκφύγουν των χαρακτηριστικών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Συμπερασματικά, ανεξαρτήτως της φύσης τους ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αυτά λειτουργούν προδήλως προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.


Λέξεις κλειδιά


ΤΧΣ, ΤΑΙΠΕΔ, Υπερταμείο, ΝΠΙΔ, Διφυή, Δημόσιο Συμφέρον

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Δήμητρα Ε. Πασιαλή

Άδεια Creative Commons

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .


e-ISSN: 2529-0401