Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων και επιχειρήσεων – Σύγχρονες εξελίξεις

Δημήτριος Νταφόπουλος, Παναγιώτης Σάικας, Μαρία Σαΐτη

Περίληψη


Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τις σύγχρονες εξελίξεις αναφορικά με την ποινική ευθύνη των νομικών προσώπων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά την παρουσίαση των βασικών δογματικών ζητημάτων που συνδέονται με τη συμβατότητα της εισαγωγής τέτοιας ευθύνης με τις βασικές αρχές του ποινικού δικαίου, όπως την αρχή της ενοχής, και την επισκόπηση των μοντέλων επιχειρησιακής ποινικής ευθύνης, η μελέτη εστιάζει στη φύση των διοικητικών κυρώσεων ως εναλλακτικών της ποινής κυρώσεων για την ποινικά αξιόλογη δράση των νομικών προσώπων. Περαιτέρω αναλύει την εξέλιξη αναφορικά με τη δημιουργία ενός ευρύτερου κυρωτικού  χώρου όπου εφαρμόζονται οι βασικές αρχές του ποινικού δικαίου, όπως αυτός διαμορφώθηκε από τη νομολογία του ΕΔΔΑ κατά την ερμηνεία του όρου «ποινική κατηγορία» (άρθρο 6 ΕΣΔΑ). Επίσης επισκοπεί τις εξελίξεις στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο των τελευταίων πενήντα ετών αναφορικά με την ποινική ευθύνη των νομικών προσώπων σε μία προσπάθεια να τονιστεί η τάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ευνοήσει την αναγνώριση αυτού του είδους της ευθύνης στο δίκαιο των κρατών – μελών. Τέλος, η μελέτη αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό μοντέλο ευθύνης των νομικών προσώπων όπως αυτό διαμορφώνεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Συγκεκριμένα, προσεγγίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα νομικά πρόσωπα μπορεί να καταστούν υπεύθυνα για ένα έγκλημα που διαπράττεται σε σχέση με τις δραστηριότητές τους και τις κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν σε αυτά.


Λέξεις κλειδιά


Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων, ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο, διοικητικές κυρώσεις, ευρωπαϊκό μοντέλο ευθύνης

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Δημήτριος Νταφόπουλος, Παναγιώτης Σάικας, Μαρία Σαΐτη

Άδεια Creative Commons

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .


e-ISSN: 2529-0401