Επίδοση σε νομικά πρόσωπα «αγνώστου διαμονής»

Παναγιώτης Μπαντοτάκης

Περίληψη


Σημαντικές δυσχέρειες ανακύπτουν σε περίπτωση που νομικά πρόσωπα έχουν άγνωστη έδρακαι, παράλληλα, κανένας από τους νομίμους εκπροσώπους τους δεν έχει γνωστή διαμονή. Για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, ο ΚΠολΔ θέσπισε την πλασματική επίδοση στον Εισαγγελέα με παράλληλη δημοσίευση της περίληψης του προς επίδοση εγγράφου. Έπειτα από αυτές τις επιδόσεις, τεκμαίρεται ότι ο παραλήπτης της επίδοσης είναι αγνώστου διαμονής, ενώ η επίδοση είναι άκυρη μόνο με τη συνδρομή και την απόδειξηδικονομικής βλάβης. Η διάταξη της 135 ΚΠολΔ δεν έχει απωλέσει την σημασία της, ιδίως μετά την ψήφιση του Κανονισμού 1393/2007 (ΕΚ) και την σύναψη της Σύμβασης της Χάγης που ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με τον ν. 1334/1983. Και τούτο, διότι και ο Κανονισμός και η διεθνής σύμβαση προϋποθέτουν φυσικά και νομικά πρόσωπα γνωστής διαμονής. Επομένως, σε κάθε περίπτωση που το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο είναι αγνώστου διαμονής πρέπει να τηρείται η διαδικασία που επιβάλλει η 135 ΚΠολΔ.


Λέξεις κλειδιά


Πλασματική επίδοση, άγνωστη διαμονή, Κανονισμός 1391/2007, Σύμβαση της Χάγης (ν. 1334/1983)

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Παναγιώτης Μπαντοτάκης

Άδεια Creative Commons

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .


e-ISSN: 2529-0401