Επίδοση σε νομικά πρόσωπα υπό δικαστική εκκαθάριση ή πτώχευση και νομικά πρόσωπα στερούμενα διοίκησης

Ευστρατία Ν. Κώστογλου

Περίληψη


Η παρούσα μελέτη, που παρουσιάστηκε στο 4ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων της Νομικής Σχολής ΑΠΘ[1], διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται αφενός στον καθορισμό των δεκτικών επίδοσης προσώπων επί επιδόσεων σε νομικά πρόσωπα υπό δικαστική εκκαθάριση ή πτώχευση ή σε νομικά πρόσωπα στερούμενα διοίκησης, αφετέρου στον προσδιορισμό του νόμιμου τόπου επίδοσης. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται οι συνέπειες των πλημμελών, ως προς την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, επιδόσεων. Ειδικότερα, η ακυρότητα της επίδοσης, κατά τα παραπάνω, κηρύσσεται με την επίκληση και απόδειξη δικονομικής βλάβης, μη δυνάμενης να επανορθωθεί με άλλο τρόπο (159 αρ. 3 ΚΠολΔ). Ζήτημα ανακύπτει ιδίως επί ερημοδικίας του εναγομένου επί αγωγής που ασκείται σύμφωνα με τη νέα τακτική διαδικασία (μετά τον ν. 4335/2015). Ερωτάται, συγκεκριμένα, σε τι ακριβώς συνίσταται ο αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας της επίδοσης που οφείλει να κάνει το δικαστήριο, κατά το (νέο) 272 § 2 ΚΠολΔ και ποια η έκτασή του. Εν κατακλέιδι, τίθεται το ζήτημα της ηλεκτρονικής επίδοσης δικογράφων που απευθύνονται σε νομικά πρόσωπα.


[1] Το συνέδριο έλαβε χώρα στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών την 27η και 28η Απριλίου 2018.


Λέξεις κλειδιά


Επίδοση. Νομικά πρόσωπα υπό εκκαθάριση ή πτώχευση. Νομικά πρόσωπα στερούμενα διοίκησης. Διορισμός προσωρινής διοίκησης. Συνέπειες αντικανονικών επιδόσεων. Ηλεκτρονική επίδοση δικογράφων

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Ευστρατία Ν. Κώστογλου

Άδεια Creative Commons

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .


e-ISSN: 2529-0401