Παράσταση πολιτικής αγωγής επί προσβολής αγαθών νομικού προσώπου

Γρηγόριος Αδαμίδης, Μεταξούλα Αμπατζή, Ελένη Καραμπάτση, Αλέξανδρος Κουφός, Χρυσάνθη Τολούδη

Περίληψη


Αντικείμενο του συγκεκριμένου άρθρου συνιστά ο ρόλος που διαδραματίζουν στην ποινική δίκη τα νομικά πρόσωπα ως πολιτικώς ενάγοντες, όταν αποτελούν θύματα εγκληματικών πράξεων. Η πρώτη ενότητα του άρθρου αναλύει τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία της θέσης του θύματος στο ελληνικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης και εστιάζει στο νομικό καθεστώς του πολιτικώς ενάγοντα, τόσο γενικά όσο και ειδικά σε σχέση με τα νομικά πρόσωπα. Η δεύτερη ενότητα ασχολείται με τα αστικού και ποινικού δικαίου κριτήρια που χρησιμοποιεί η νομική θεωρία και νομολογία, προκειμένου να καθορίσει ποιος δικαιούται να καθίσταται διάδικος ως πολιτικώς ενάγοντας στην ποινική δίκη, ενώ στη συνέχεια μελετά τις σχετικές προϋποθέσεις (δηλαδή την ύπαρξη άμεσης και προσωπικής ζημίας) σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα. Η τρίτη ενότητα περιγράφει τους διαδικαστικούς όρους υπό τους οποίους ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να εκπροσωπείται ενώπιον ποινικού δικαστηρίου και τοποθετείται επί σημαντικών πρακτικών συναφών ζητημάτων. Η τέταρτη ενότητα επικεντρώνεται στο κρίσιμο ερώτημα αν το μέλος νομικού προσώπου μπορεί να καταστεί το ίδιο πολιτικώς ενάγων και εξετάζει τη σχετική νομολογία ως προς τους πιο σημαντικούς τύπους νομικών προσώπων. Η πέμπτη ενότητα παρουσιάζει και αναλύει τις νεοεισαχθείσες ειδικές νομικές διατάξεις που εκφράζουν μια σύγχρονη τάση: το δικαίωμα νομικού προσώπου να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων σε ποινικές διαδικασίες μόνο προς υποστήριξη της κατηγορίας.


Λέξεις κλειδιά


Νομικά πρόσωπα, Πολιτική αγωγή, Ενεργητική νομιμοποίηση, Διαδικαστικές προϋποθέσεις, Παράσταση πολιτικής αγωγής, Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Γρηγόριος Αδαμίδης, Μεταξούλα Αμπατζή, Ελένη Καραμπάτση, Αλέξανδρος Κουφός, Χρυσάνθη Τολούδη

Άδεια Creative Commons

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .


e-ISSN: 2529-0401