Σεξουαλικά, αναπαραγωγικά και δικαιώματα γονικής μέριμνας των ατόμων με αναπηρία και η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.*

Γιώργος Χιονίδης

Περίληψη


Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να παρουσιάσει τις διακρίσεις που υφίστανται τα ΑμεΑ κατά  την απόλαυση των σεξουαλικών, αναπαραγωγικών και γονεϊκών τους δικαιωμάτων. Στόχος της είναι να εντοπίσει τις στερεοτυπικές αντιλήψεις που κρύβονται πίσω από τις διακρίσεις αυτές καθώς και να εξετάσει αν η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία μπορεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις   στην αντιμετώπιση των εν λόγω διακρίσεων.

Η εισήγηση αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέλος αναλύονται οι στερεοτυπικές αντιλήψεις και τα συστήματα αξιών που υποστηρίζουν τις διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ και εξετάζεται πώς τα εθνικά δικαστήρια ενστερνίστηκαν τις αντιλήψεις αυτές προκειμένου να αιτιολογήσουν αποφάσεις τους με τις οποίες  καταργούν ή περιορίζουν τα σεξουαλικά, αναπαραγωγικά και γονεϊκά δικαιώματα των ΑμεΑ.

 Στο δεύτερο μέρος της μελέτης παρουσιάζεται η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση της απόλαυσης των σεξουαλικών, αναπαραγωγικών και γονεϊκών δικαιωμάτων των ΑμεΑ καθώς και στον περιορισμό ή την εξάλειψη   των διακρίσεων σε βάρος τους.

 


Λέξεις κλειδιά


ΑμεΑ, Αναπηρία, δίκαιο απαγόρευσης των διακρίσεων, Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, Σεξουαλικά, αναπαραγωγικά και δικαιώματα άσκησης γονικής μέριμνας.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Γιώργος Χιονίδης

Άδεια Creative Commons

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .


e-ISSN: 2529-0401