Λεπτομέρειες Συγγραφέα

PITTARAS, Theodoros

  • Τόμ. 1 (2012) - Άρθρα
    Θεολογική ὁρολογία καί διδασκαλία στά Βιβλία Ἐπιστολῶν τοῦ ἀσκητοῦ Νείλου Ἀγκύρας († 430)
    Περίληψη  PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013