Λεπτομέρειες Συγγραφέα

KARAISARIDIS, Konstantinos

  • Τόμ. 1 (2012) - Άρθρα
    Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία
    Περίληψη  PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013