Λεπτομέρειες Συγγραφέα

TZORBATZOGLOU, Archim. Panteleimon

  • Τόμ. 1 (2012) - Άρθρα
    Ἡ ἐκκλησιαστική πολιτική τοῦ αὐτοκράτορα Bαρδάνη-Φιλιππικοῦ (711-713). Ἡ μονοθελητική σύνοδος τοῦ 712 καί ἡ ἐμπλοκή τῶν ἐπισκόπων Γερμανοῦ Κυζίκου καί Ἀνδρέα Κρήτης
    Περίληψη  PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013