Οι δικαστικές αρμοδιότητες της Δημογεροντίας Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 1874-1912

Georgios GAVARDINAS

Λέξεις κλειδιά


Ἐθνικοὶ Κανονισμοί, Κανονισμὸς τῆς Κοινότητος Θεσσαλονίκης, Ἀντιπροσωπεία, Δημογεροντία, Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, Μητρόπολις Θεσσαλονίκης

Πλήρες Κείμενο:

PDF (English)

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.