Ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στό Μοναστήρι

Archim. Eirinaios CHATZIEFRAIMIDIS

Περίληψη


This article presents the founding chronicle (1830) of the church of St. Demetrius at Monastery (Bitola) during the period of episcopate of bishop Gregory of Pelaghonia. There presented both the costs - contributions for the construction of the church and the social contribution particularly for the education, the architecture and the images of the temple of the church. It also highlights the value of the church of St. Demetrius as a common cultural heritage for the local population and the role of the Orthodox Church as a factor of unity between the different ethnic groups of that region.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.