Κόσμος - Επιστημονικό Περιοδικό του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ. - Μονογραφίες

Η σειρά "Κόσμος - Επιστημονικό Περιοδικό του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ. - Μονογραφίες" (Κόσμος - Μονογραφίες) είναι αφιερωμένη στην έκδοση μελετών που εντάσσονται στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών. Συγκεκριμένα φιλοξενεί διδακτορικές διατριβές, πρακτικά ημερίδων και συνεδρίων, μελέτες και έκδοση πηγών των καθηγητών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας καθώς και συμβολές ερευνητών με όμοια ερευνητικά ενδιαφέροντα από τον εγχώριο και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο. Η σειρά αποτελεί έκδοση του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μονογραφίες

Πίνακας Περιεχομένων

Ο ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΥΪΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Dimitrios Nikolakakis
PDF
Ο ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Dimitrios Nikolakakis
PDF
Ο ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ
Dimitrios Nikolakakis
PDF
Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ
Evangelos Pepes
PDF
MISSIONARY CHALLENGES FOR CHRISTIAN EDUCATION IN A MULTI-CULTURAL SOCIETY: A CASE STUDY OF THE CHURCH OF SCOTLAND
Evangelos Pepes
PDF
Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄
Aggeliki Trivyzadaki
PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013