ΚΟΣΜΟΣ - Επιστημονικό Περιοδικό του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Το περιοδικό Κόσμος είναι η ετήσια, ηλεκτρονική, επιστημονική έκδοση του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ και συνιστά μετεξέλιξη της έντυπης Επιστημονικής Επετηρίδας του ιδίου Τμήματος (1990-2011). Στο Κόσμος φιλοξενούνται, κατόπιν κρίσεως, πρωτότυπες εργασίες (μελέτες και άρθρα), όλων των γνωστικών πεδίων της επιστήμης της Θεολογίας και των συναφών κλάδων στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ρωσικά. Επιπροσθέτως στις σελίδες του περιοδικού δημοσιεύονται επιλεγμένα κείμενα διαλέξεων και εισηγήσεων από σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια, που οργανώθηκαν από το Τμήμα. Επίσης εκδίδονται βιβλιοκρισίες, καταγράφονται σημαντικά γεγονότα του Τμήματος, ακαδημαϊκού χαρακτήρος, και κοινοποιούνται οι επιστημονικές δραστηριότητες του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος. Τακτικοί συνεργάτεςτου Κόσμος είναι τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ως και διακεκριμένοι επιστήμονες της Ελλάδας και της αλλοδαπής.

e-ISSN: 2529-0797


Τόμ. 3: (2014-2015)


Σελίδα εξωφύλλου
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013