Οι λογοτεχνικοί χρονότοποι στην αντίληψη του Μπαχτίν: Η σημασία τους στην έρευνα στο πλαίσιο της σύγχρονης πεζογραφίας της Αργεντινής

Luisa Marisol Fuentes Bustamante

Abstract


Η εργασία αυτή αποτελεί μια λεπτομερή ανάπτυξη της περιγραφής της θεωρητικής κατηγορίας,  που ο Μπαχτίν ονομάζει λογοτεχνικό χρονότοπο, η οποία συνίσταται από ένα ειδικό τρόπο με τον οποίο η λογοτεχνική πρακτική διαμορφώνει την αντίληψη της δυναμικής του χρόνου στο χώρο, αρχίζοντας από τις συνακόλουθες και διατυπωμένες θέσεις του αφηγητή και του αναγνώστη. 

 

Κατά την άποψη του Μπαχτίν, οι διαφορετικοί χρονότοποι  δεν θα ήταν πάρα μόνο εκδηλώσεις της ερμηνείας των μορφών ταυτοτήτων που παρέχουν οι πολιτισμοί σε συσσωρευτικές διαδικασίες με τρόπο  ώστε σε αυτές να διαβάζεται η διαμόρφωση της ιστορικό-κοινωνικής εικόνας του ανθρώπου, μιας εικόνας που δεν ομογενοποιήθηκε ποτέ. Στην  πολυφωνική τους διάσταση τα έργα λογοτεχνίας μαρτυρούν αυτές τις εντάσεις και αντιφάσεις και τα κίνητρά τους αποτελούν την  συγκεκριμένη αναπαράσταση  τέτοιου είδους αφαιρέσεων.

Γίνεται επίσης μία προσπάθεια για να αποδειχθεί η καταλληλότητα αυτής της κατηγορίας σε μία πρώτη έρευνα, σχετικά με μυθιστορήματα που έχουν ως θέμα την εξέλιξη της τελευταίας στρατιωτικής δικτατορίας στην Αργεντινή (1976-1983).


Keywords


Bachtin, Aran, λογοτεχνικός χρονότοπος, ιστορικοκοινωνική εικόνα, πολυφωνική διάσταση, άνθρωπος, λογοτεχνία

Refbacks

  • There are currently no refbacks.