Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα: μετάφραση από Wikipedia.it

Nota Iosifidou, Zacharoula Kampouri, Eleni Kassapi, Stavroula Moisiadou, Fani Papastamatiou, Aristotelis Spiliotopoulos, Vaso Stergianou

Abstract


Η μετάφραση κειμένου της Wikipedia έγινε από τους  φοιτητές που  υπογράφουν  την εργασία αυτή  με επίβλεψη, αναθεώρηση  και  επιμέλεια της καθηγήτριας Ελένης Κασάπη στο πλαίσιο του μαθήματος “Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Μεταφραστικής Έρευνας”.

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας με τίτλο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα δεν ήταν μόνον η μετάφραση ενός κειμένου της Wikipedia από την ιταλική στην ελληνική γλώσσα, αλλά κυρίως η παρουσίαση και ο σχολιασμός των μεταφραστικών δυσκολιών που προέκυψαν στο πλαίσιο της μεταφραστικής διαδικασίας.

Για την εργασία χρησιμοποιήθηκε δίστηλος πίνακας όπου απεικονίζονται σε πλήρη στοίχιση το πρωτότυπο κείμενο και το μετάφρασμα.

Επιπλέον, δημιουργήθηκε ειδικό γλωσσάρι στο eclass στο μάθημα της μεθοδολογίας της μεταφραστικής έρευνας με τη βοήθεια και την επίβλεψη της καθηγήτριας Ελένης Κασάπη.

Από την παρούσα εργασία αντλήθηκαν ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα που αφορούν μεταφράσεις τέτοιων κειμένων καθώς  κρίθηκε σκόπιμη η αναζήτηση παράλληλων κειμένων με στόχο την άντληση γλωσσικών προτύπων και διαγλωσσικών ισοδυναμιών. Τέλος, το Διαδίκτυο, αποδείχτηκε χρήσιμο εργαλείο όσον αφορά την εύρεση έργων και ποιημάτων του Λόρκα  καθώς  και η συνεργασία  με  ισπανόφωνους  μεταφραστές.


Keywords


Μετάφραση, Σχολιασμένη μετάφραση, Παράλληλα Κείμενα, Έργα, Θεατρικά έργα, Ποιητικό έργο, Λογοτεχνικά έργα, Ποιητής, Λόρκα

Refbacks

  • There are currently no refbacks.