Προλογος

Konstantinos Katsifarakis, Vasileios Tsihritzis

Περίληψη


Το τεύχος αυτό του Περιοδικού «Υδροτεχνικά» περιλαμβάνει 6 εργασίες, πιο συνοπτικές μορφές των οποίων είχαν παρουσιασθεί στο 3ου Κοινό Συνέδριο (13ο της Ε.Υ.Ε., 9ο της Ε.Ε.Δ.Υ.Π και 1ο του Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου) με θέμα: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στη Νέα Εποχή». Το Συνέδριο αυτό έλαβε χώρα με επιτυχία τον Δεκέμβριο του 2015 στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ στην Αθήνα. Παρουσιάστηκαν και περιλαμβάνονται στα Πρακτικά του Συνεδρίου συνολικά 114 εργασίες.

Οι 6 εργασίες που παρουσιάζονται στο παρόν τεύχος, διαφέρουν σημαντικά από τις αρχικές και έχουν υποστεί νέα αξιολόγηση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού. Η ποικιλία των θεμάτων τους αντικατοπτρίζει την πολλαπλή σχέση του ανθρώπου με το υδάτινο περιβάλλον και την πολυπλοκότητα των συναφών επιστημονικών προβλημάτων. Μία από τις εργασίες αφορά στη διαχείριση ταμιευτήρων, ενώ μία άλλη στην τιμολογιακή πολιτική για το νερό στον οικιακό τομέα. Δύο εργασίες αναφέρονται στο θαλάσσιο περιβάλλον, η μία στη μετάδοση κυμάτων και η άλλη στις μετεωρολογικές παλίρροιες των ελληνικών θαλασσών. Τέλος, δύο άλλες εργασίες ασχολούνται με την ανάπτυξη διαφόρων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων (συμβατικής και βιολογικής αμπελουργίας και κατασκευής ιχθυοδεξαμενών) που σχετίζονται άμεσα με τους  υδατικούς πόρους.  

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τόσο τους συγγραφείς των εργασιών, όσο και τους κριτές. Πιστεύουμε ότι οι εργασίες αυτές θα κινήσουν το ενδιαφέρον και θα προσφέρουν χρήσιμες γνώσεις στους αναγνώστες του περιοδικού «Υδροτεχνικά».


Λέξεις κλειδιά


Preface

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Vassilis Z Antonopoulos

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.