ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ VS ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Dimitris Gaitanis, Maria P. Papadopoulou

Περίληψη


Σκοπός της εργασίας είναι να εξεταστεί η χρήση της Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) ως μεθοδολογίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι οποίες προκαλούνται από μια γεωργική εκμετάλλευση αμπελοκαλλιέργειας, συμβατικής και βιολογικής γεωργίας, από το στάδιο εγκατάστασης έως την έναρξη της 1ης συγκομιδής. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ανέδειξαν τα πλεονεκτήματα της βιολογικής καλλιέργειας ως προς τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η σύγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των  επιμέρους εισροών τόσο μεταξύ φυτικών ειδών και ποικιλιών όσο και μεταξύ μεθόδων καλλιέργειας αποτελεί τη βάση για καλύτερο σχεδιασμό της αγροτικής παραγωγής με το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό όφελος.

Λέξεις κλειδιά


Ανάλυση Κύκλου Ζωής, συμβατική και βιολογική αμπελουργία, περιβαλλοντική επιβάρυνση

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Δημήτριος Αστερίου Γαϊτάνης, Μαρία Π. Παπαδοπούλου

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.